เอฟฟาไวเร็นซ์

เอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz) เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยยาจะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในร่างกายและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมะเร็งหรือการติดเชื้ออื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ด้วยตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์และฉลากยาอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอให้รับประทานยาเอฟฟาไวเร็นซ์ ขณะท้องว่างพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นช่วงเวลาก่อนนอนเมื่อรับประทานยา ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด ห้ามบด เคี้ยว แบ่ง หรือหักยา หากผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืนยาให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่ควรข้ามหรือลืมรับประทานยาโดยเด็ดขาดกรณีที่ลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ในที่แห้ง ไม่เปียกชื้น โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กหรือสัตว์เลี้ยง และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเอฟฟาไวเร็นซ์แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยานี้ แพ้ส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยา อาหาร และสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้…continue reading →

เอเดเทต ไดโซเดียม

เอเดเทต (Edetate Disodium) ไดโซเดียม คือ สารละลายที่ใช้เป็นยาฉีดรักษาพิษจากโลหะหนักอย่างตะกั่ว ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหลังใช้ยากลุ่มคาร์ดิแอก ไกลโคไซด์ เช่น ยาไดจอกซิน เป็นต้น รวมทั้งอาการผิดปกติอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเอเดเทตผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากมึนศีรษะหรือหน้ามืด ซึ่งอาจเป็นเพราะได้รับยาในปริมาณมากเกินไปลุกขึ้นจากท่านอนหรือท่านั่งช้า ๆ หลังได้รับยา และนอนพักหลังจากได้รับยาสักระยะ เพราะผู้ป่วยอาจมึนศีรษะหรือหายใจช้าจากภาวะความดันโลหิตต่ำผู้ป่วยต้องรับการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อติดตามผลการรักษาและตรวจดูการทำงานของไต โดยผู้ป่วยอาจต้องฟอกไตด้วยหากเกิดภาวะไตวาย jumboslot คำเตืิอนในการใช้ยาเอเดเทตห้ามใช้ยาเอเดเทตในผู้ที่แพ้ยานี้ ซึ่งผู้ป่วยควรแจ้งรายชื่อยาที่ตนเองแพ้ให้แพทย์ทราบก่อนรักษาเสมอห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะออกน้อย เป็นต้นก่อนใช้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัว เช่น ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เบาหวาน เคยบาดเจ็บที่ศีรษะ ชัก มีเนื้องอกในสมอง มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หัวใจวาย เป็นต้น ซึ่งอาการป่วยเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยใช้ยาเอเดเทตไม่ได้ก่อนใช้ยาเอเดเทต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังรับประทานยาหรืออาหารเสริมใด ๆ โดยเฉพาะยากลุ่มดิจิทาลิสอย่างไดจอกซินผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเอเดเทต เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ และยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลของยานี้ในช่วงที่ให้นมบุตรไม่ควรใช้ยาเอเดเทต…continue reading →

ดูล็อกซีทีน

ดูล็อกซีทีน (Duloxetine) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอ (SNRIs) ออกฤทธิ์โดยช่วยปรับสมดุลของสารเซโรโทนินและนอร์อิพิเนฟรินในสมอง ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอารมณ์และความเจ็บปวดของผู้ป่วย นำมาใช้รักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ ใช้รักษาโรควิตกกังวลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ใช้บรรเทาอาการปวดของเส้นประสาทที่มีสาเหตุมาจากเบาหวาน รวมทั้งอาจใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคข้ออักเสบ อาการปวดหลัง และโรคไฟโบมัยอัลเจีย เป็นต้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดูล็อกซีทีนใช้ยาตามฉลากและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาโดยกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยาห้ามแบ่งยารับประทานร่วมกับผู้อื่นห้ามใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยกว่าที่แพทย์แนะนำหรือตามที่ฉลากระบุไว้ และห้ามใช้ยานานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดรับประทานยาดูล็อกซีทีน ได้ทั้งพร้อมมื้ออาหารหรือในขณะท้องว่างหากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาผู้ป่วยมักมีอาการดีขึ้นหลังจากใช้ยาประมาณ 1-4 สัปดาห์ แต่ห้ามหยุดใช้ยาโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ระหว่างใช้ยาดูล็อกซีทีน หากผู้ป่วยต้องใช้ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs เพื่อลดอาการปวด ข้ออักเสบ ไข้ หรืออาการบวม ควรรีบปรึกษาแพทย์ เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการฟกช้ำหรือมีเลือดออกได้ง่ายเก็บรักษายาในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น ห้ามเก็บในห้องน้ำ และควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาดูล็อกซีทีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาดูล็อกซีทีน หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้…continue reading →

ดูลากลูไทด์

ดูลากลูไทด์ (Dulaglutide) เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ออกฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์มักให้ยานี้ในกรณีที่ยาชนิดอื่น ๆ ใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้ ไม่สามารถนำยาดูลากลูไทด์ มาใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจใช้ยานี้ในการรักษาความผิดปกติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดูลากลูไทด์ยาดูลากลูไทด์มีวิธีการใช้ ดังนี้อ่านใบกำกับยาโดยละเอียดก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ถามแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นตรวจสอบยาก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งวันหมดอายุ และสภาพของยาว่ามีตะกอน มีสีที่เปลี่ยนไป หรือเป็นน้ำแข็ง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นห้ามนำกลับมาใช้อีกใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณผิวหนังก่อนฉีดยาทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเปลี่ยนตำแหน่งการฉีดทุกครั้งเพื่อให้แผลจากรอยเข็มฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงภาวะบาดเจ็บรุนแรงเข้ารับการฉีดยาตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อผลการรักษาสูงสุดยานี้สามารถใช้พร้อมกับมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้แพทย์อาจปรับปริมาณยาตามอาการหรือปัจจัยบางอย่างของผู้ป่วย ดังนั้น ควรใช้ยาในปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้นยานี้ใช้ฉีดบริเวณต้นขา หน้าท้อง และต้นแขนด้านบนยาดูลากลูไทด์ ใช้ฉีดใต้ผิวหนังเท่านั้น ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดผู้ที่ใช้อินซูลินร่วมกับยานี้ ควรแบ่งฉีดแบบแยกตัวยา ห้ามนำมารวมกันและฉีดครั้งเดียวเด็ดขาด โดยยาทั้งสองชนิดสามารถฉีดบริเวณเดียวกันได้ แต่ไม่ควรฉีดในตำแหน่งเข็มเดียวกันหรือใกล้กันแพทย์อาจแนะนำให้ออกกำลังกายและควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการใช้ยาหากลืมฉีดยา ควรฉีดยาทันทีที่นึกได้ภายใน 3 วันหลังกำหนด หากเกิน 3 วันให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยา อย่างไรก็ตาม ควรรายงานแพทย์หากลืมฉีดยาห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ควรเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาให้เหมาะสมแพทย์อาจจ่ายฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) ในรูปแบบปากกาฉีดยา…continue reading →

ด็อกซีไซคลิน

ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline) คือยาปฏิชีวนะในกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) โดยมีคุณสมบัติรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ เช่น สิว การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อในลำไส้ใหญ่ ติดเชื้อที่ตา โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม และโรคเหงือก เป็นต้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาด็อกซีไซคลินการใช้ยาด็อกซีไซคลินจะต้องอยู่ใต้คำแนะนำของแพทย์เนื่องจากเป็นยาที่มีผลข้างเคียงมาก ห้ามรับประทานยาเกินกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่แพทย์สั่ง ยาด็อกซีไซคลินสามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการระคายเคืองที่กระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหาร นอกจากนี้ควรรับประทานยาจนกว่าจะหมดแม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เพราะหลังจากหายจากอาการต่าง ๆ แล้วจะต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งกว่าเชื้อจะถูกกำจัดจนหมดหากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบ เพราะอาจต้องหยุดรับประทานยาชั่วคราวสำหรับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ยาด็อกซีไซคลินถือเป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยง และควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนได้รับยา เพราะยาดังกล่าวอาจส่งผลต่อฟันของทารกในครรภ์ และสามารถปนเปื้อนกับน้ำนมในช่วงให้นมบุตร ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันได้ที่สำคัญการใช้ยาดังกล่าวควรสังเกตวันหมดอายุที่ฉลากอย่างละเอียด การรับประทานยาด็อกซีไซคลินที่หมดอายุสามารถส่งผลอันตรายต่อไตได้โดยตรง jumboslot คำเตือนเกี่ยวกับยาด็อกซีไซคลินหลีกเลี่ยงการใช้ยา หากพบว่ามีประวัติแพ้ยาด็อกซีไซคลิน หรือยาปฏิชีวนะในกลุ่มเตตร้าไซคลินแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากผู้ใช้มีอาการป่วยของโรคตับ โรคไต โรคหอบหืด มีอาการแพ้ซัลไฟต์ มีประวัติความดันภายในกะโหลกศีรษะสูง หรืออยู่ในระหว่างการใช้ยา ยาไอโซเตรทติโนอิน (Isotre Tinoin) ซึ่งเป็นยารักษาสิว รวมถึงผู้ป่วยที่ใช้ยากันชักด้วยหากเป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวเพื่อรักษาอาการหนองในแท้ ควรเข้ารับการตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคซิฟิลิสหรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ครอบคลุมห้ามใช้ยาด็อกซีไซคลินระหว่างการตั้งครรภ์…continue reading →

ด็อกโซรูบิซิน

ด็อกโซรูบิซิน (Doxorubicin) เป็นยาเคมีบำบัดหรือยารักษามะเร็งที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง นำมาใช้รักษามะเร็งหลากหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งรังไข่ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยาด็อกโซรูบิซิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาด็อกโซรูบิซินการใช้ยาด็อกโซรูบิซิน จะใช้ฉีดหรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้อาจต้องใช้ยานี้ร่วมกับยารักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาสำหรับป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือการติดเชื้อจากการใช้ยาดังกล่าวด้วยหากผู้ป่วยรู้สึกแสบ เจ็บ หรือมีอาการบวมบริเวณที่ฉีดยา ให้แจ้งแพทย์หรือผู้ดูแลให้ทราบหากยาสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำอุ่นยานี้อาจทำให้เซลล์เม็ดเลือดที่ช่วยต่อต้านการติดเชื้อในร่างกายลดต่ำลง โดยผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดบ่อยครั้ง หรืออาจจำเป็นต้องเลื่อนการรักษาออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการตรวจหากลืมไปรับการฉีดยาตามนัดหมาย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที jumboslot คำเตือนในการใช้ยาด็อกโซรูบิซินแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆหลีกเลี่ยงการใช้ยาด็อกโซรูบิซิน หากผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ไม่ได้รักษา เป็นโรคตับรุนแรง หัวใจผิดปกติรุนแรง และหัวใจขาดเลือดแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นโรคตับ โรคไต มีการกดการทำงานของไขกระดูก เป็นโรคหัวใจ มีประวัติภาวะหัวใจวาย หรือเคยใช้ยาดอโนรูบิซิน ยาเอพิรูบิซิน…continue reading →

ดอกซาโซซิน

ดอกซาโซซิน (Doxazosin) เป็นยาขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดลดลง และยังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ จึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง และอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามแพทย์เห็นเหมาะสม สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดอกซาโซซินยานี้ควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและปฏิบัติตามฉลากกำกับการใช้ยา อย่ารับประทานมากเกิน น้อยเกิน หรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำการรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือเป็นลมหมดสติได้หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทนควรรับประทานดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยาให้แตกบางครั้งแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยจะให้เริ่มรับประทานจากปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆผู้ป่วยที่หยุดใช้ยาดอกซาโซซินไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกลับไปรับประทานยาอีกครั้ง เพราะอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยาหากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ระหว่างใช้ยานี้อาจต้องมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือตรวจต่อมลูกหมากบ่อยครั้งผู้ป่วยที่รับประทานยาดอกซาโซซินเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากยานี้จะเพียงช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการใช้ยานี้ไปตลอดชีวิตยานี้ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนการใช้ยาดอกซาโซซินยานี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อรูม่านตาในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดต้อกระจกควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบล่วงหน้าหากกำลังใช้ยาดอกซาโซซิน และอย่าหยุดใช้ยานี้ก่อนรับการผ่าตัดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ไม่ควรใช้ยานี้ หากมีอาการแพ้ยาดอกซาโซซินหรือยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) พราโซซิน (Prazosin) แทมซูโลซิน (Tamsulosin) หรือทีราโซซิน (Terazosin)แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยารักษาโรคใด ๆ ที่กำลังใช้หรือเพิ่งหยุดใช้ไป โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยารักษาอาการซึมเศร้า…continue reading →

โดปามีน

โดปามีน (Dopamine) เป็นยาที่ใช้ในเพื่อรักษาอาการช็อก และบรรเทาภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยหัวใจวาย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง และอาจใช้ในผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดโดยยาชนิดนี้หากใช้ในปริมาณน้อย ยาจะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดไต และหลอดเลือดระบบทางเดินอาหาร แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากขึ้นตัวยาจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณของ โดปามิเนอร์จิก (Dopaminergic Receptor) และอะดรีเนอจิกแบบเบตา (β1-Adrenergic Receptors) หากใช้ในปริมาณมากยานี้ก็จะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณอะดรีเนอจิก (Adrenergic Receptors) เป็นผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอยาชนิดนี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่ต้องควบคุมทั้งปริมาณการใช้ และเมื่อได้รับยาต้องติดตามปฏิกิริยาของร่างกายอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สล็อตออนไลน์ การใช้โดปามีนยานี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้สั่งจ่ายและสำหรับใช้สำหรับสถานพยาบาล โดยผู้ให้ยาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่การให้ยาจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่ถ้าหากแพทย์สั่งใช้ยาดังกล่าวที่บ้านด้วย ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ยาจะต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องการใช้ยาชนิดนี้ก่อนจึงจะใช้ยานี้เองได้ และหากยาดังกล่าวมีสีที่เปลี่ยนไป คือมีสีเข้มขึ้น บรรจุภัณฑ์แตก หรือมีลักษณะผิดปกติไม่ควรนำมาใช้ทั้งนี้ หลังจากใช้ยาแล้วควรเก็บอุปกรณ์ในการใช้ยาให้ห่างจากมือเด็ก หรือสัตว์เลี้ยง ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาซ้ำ หากลืมใช้ยาตามที่แพทย์กำหนดควรรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีโดปามีน เป็นยาที่ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากยาอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรืออาจปนเปื้อนในน้ำนมแม่ได้ หากจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ผู้ป่วยจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งประโยชน์จากการใช้ยา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อแม่และทารก เพื่อที่จะวางแผนการรักษาหรือตัดสินใจใช้ยาได้อย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้โดปามีนผู้ที่มีอาการแพ้โดปามีน หรือแพ้ส่วนประกอบของโดปามีน ไม่ควรใช้ยาชนิดนี้ผู้ที่เคยใช้หรืออยู่ในระหว่างใช้ยาดรอกซีโดปา…continue reading →

โดนีพีซิล

โดนีพีซิล (Donepezil) เป็นกลุ่มยารักษาโรคทางระบบประสาท ช่วยป้องกันการทำลายสารสื่อประสาทในสมอง นำมาใช้รักษาภาวะสมองเสื่อมระดับไม่รุนแรงจนถึงระดับปานกลางในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาโดนีพีซิล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโดนีพีซิลใช้ยาตามฉลากและคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยาโดนีพีซิล พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ห้ามบด เคี้ยว หรือหักยาชนิดเม็ดทั่วไป แต่ให้กลืนทั้งเม็ด ส่วนยาเม็ดชนิดแตกตัวในช่องปากต้องปล่อยให้ยาละลายในปากโดยห้ามเคี้ยว เมื่อยาละลายหมดแล้วจึงดื่มน้ำตามห้ามหยุดใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากไม่ได้ใช้ยาติดต่อกันนานกว่า 7 วัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนกลับมาใช้ยาอีกครั้งหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโดนีพีซิลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ปัสสาวะผิดปกติ ต่อมลูกหมากโต เป็นโรคไตหรือโรคตับ โรคลมชักหรืออาการชักอื่น ๆ มีปัญหาในการกลืน เป็นโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…continue reading →

ดอมเพอริโดน

ดอมเพอริโดน (Domperidone) เป็นยาใช้สำหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน นอกจากนี้ยังอาจนำมาใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นจากการย่อยอาหารล่าช้าจนมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด เรอ คลื่นไส้ แสบร้อนกลางอก และปวดท้อง โดยยานี้จะไปช่วยเพิ่มการหดตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดอมเพอริโดนรับประทานยาตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ และอ่านฉลากอย่างระมัดระวังก่อนใช้ยาเป็นยาก่อนรับประทานอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ 30 นาทีควรกลืนยานี้ทั้งเม็ดในคราวเดียวและดื่มน้ำตามในปริมาณที่เพียงพอกรณีลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันที หรือหากใกล้เวลาของการรับประทานครั้งต่อไปก็ให้ข้ามยามื้อนั้นไปสำหรับผู้ป่วยโรคไต แพทย์อาจให้ลดปริมาณการรับประทานยานี้หรือลดจำนวนครั้งการรับประทานในแต่ละวัน ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและอ่านฉลากก่อนใช้ยา หากรู้สึกว่ายาออกฤทธิ์แรงหรืออ่อนไป ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อนานเกิน 7 วันหลังใช้ยา หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 28 วัน ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรใช้ยานี้ต่อไปหรือไม่รีบไปพบแพทย์ทันที หากรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนด โดยแพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานผงถ่านกัมมันต์เพื่อป้องกันการดูดซึมยาของร่างกาย jumboslot คำเตือนการใช้ยาดอมเพอริโดนห้ามรับประทานยานี้ หากเคยมีอาการแพ้ยาดอมเพอริโดนหรือส่วนประกอบใด ๆ ในตัวยาผู้ป่วยโรคลำไส้ชนิดรุนแรง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหารและอาจทำให้อุจจาระเป็นสีดำ กระเพาะอาหารหรือลำไส้เป็นรู มีทางเดินอาหารอุดกั้นซึ่งมักมาพร้อมกับอาการปวดบีบที่ท้องอย่างรุนแรง และผู้ที่มีเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองชนิดโปรแลกติโนมาห้ามใช้ยานี้ผู้ที่มีโรคหรืออยู่ในภาวะใด ๆ ต่อไปนี้ควรแจ้งให้แพทย์ที่จ่ายยาทราบป่วยเป็นโรคตับหรือโรคไตหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีอาการคล้ายจะตั้งครรภ์ และหญิงที่กำลังให้นมบุตรมีปัญหาโรคหัวใจ ยานี้อาจส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่รับประทานยานี้มากกว่า 30…continue reading →