บูโพรพิออน

บูโพรพิออน (Bupropion) คือ ยาต้านเศร้าชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เป็นต้น นอกจากนี้ อาจนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วย slotxo การใช้บูโพรพิออนอ่านฉลากแนะนำการใช้ยาให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินกว่าที่ระบุห้ามบด เคี้ยว หรือแบ่งยา แต่ให้รับประทานยาชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ดผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอนหลับ ไม่ควรใช้ยานี้ก่อนนอนหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานยาทันที แต่หากเป็นเวลาใกล้กับการรับประทานยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยาในมื้อต่อไป ไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทนผู้ป่วยที่ใช้ยาโดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า ไม่ควรใช้ยานี้เพื่อรักษาการเลิกสูบบุหรี่ควบคู่กันไปด้วยไม่ควรปรับเปลี่ยนปริมาณยาหรือหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันด้วยตนเอง แต่ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติจากการขาดยาได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาการชักขณะรับประทานยาชนิดนี้หากสงสัยว่าตนอาจใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรรีบไปพบแพทย์ โดยสังเกตได้จากอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลำบาก เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ หายใจไม่อิ่ม เป็นลม เป็นต้นเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้นและความร้อน xoslot คำเตือนในการใช้บูโพรพิออนควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารชนิดใดก็ตามแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรชนิดใดก็ตามที่กำลังใช้อยู่ เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำปฏิกิริยากับยานี้จนส่งผลให้เกิดอาการชักได้ไม่ควรใช้ยาบูโพรพิออน ในช่วง 14 วันก่อนหน้า หรือ 14…continue reading →

บูเดโซไนด์

บูเดโซไนด์ (Budesonide) เป็นยาสูดพ่นสำหรับรักษาอาการโรคหืดในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เช่น หายใจลำบาก หายใจเสียงดังวี้ด แน่นหน้าอก และไอ โดยจัดเป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ มีสรรพคุณลดการอักเสบและระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้หายใจได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ตามแพทย์เห็นเหมาะสม slotxo การใช้ยาบูเดโซไนด์รับประทานยาตามปริมาณและระยะเวลาที่ระบุบนฉลากกำกับการใช้ยา อย่าใช้ปริมาณมากเกินหรือนานเกินกำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างระมัดระวังยาเม็ดควรรับประทานในตอนเช้า ตามด้วยน้ำเปล่า 1 แก้วยาบูเดโซไนด์ชนิดเม็ดและแคปซูลควรรับประทานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่ากัด เคี้ยว หรือทำให้แตกก่อนกลืนยาเม็ดออกฤทธิ์ช้าควรรับประทานทั้งเม็ด อย่าแบ่งยาเป็น 2 ส่วน แม้จะมีเส้นแบ่งเม็ดยากำกับไว้ ยกเว้นเมื่อเป็นคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นและห้ามกัดหรือเคี้ยวก่อนกลืนเมื่อลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หรือข้ามมื้อนั้นไป หากใกล้ได้เวลารับประทานยาครั้งถัดไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทนไม่ควรรับประทานยาร่วมกับผลไม้ตระกูลส้มหรือน้ำจากผลไม้ชนิดนี้ เพราะอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแพทย์อาจให้ผู้ป่วยปรับปริมาณการใช้ยา หากต้องเข้ารับการผ่าตัด มีอาการป่วย หรือเครียด ทั้งนี้ห้ามปรับเปลี่ยนปริมาณและเวลาการรับประทาน หรือหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ xoslot คำเตือนการใช้ยาบูเดโซไนด์ไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์หากมีอาการแพ้ยานี้ หรือแพ้โปรตีนจากนมอย่างรุนแรงในกรณีใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่นไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่นหากเกิดโรคหืดชนิดเฉียบพลันผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดที่จมูกไม่ควรใช้ยาบูเดโซไนด์พ่นจมูกรักษาโรคภูมิแพ้จมูกหรือริดสีดวงจมูกไม่อนุญาตให้ใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดสูดพ่นกับเด็กอายุต่ำว่า 6 ปียานี้อาจไหลผ่านน้ำนมแม่ไปสู่ทารกและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ หญิงที่ต้องให้นมบุตรจึงไม่ควรใช้ยานี้หญิงกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์หรือไม่ เครดิตฟรี ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบูเดโซไนด์การใช้ยาบูเดโซไนด์ชนิดพ่นอาจมีผลข้างเคียงให้เกิดการติดเชื้อราภายในโพรงจมูกและเชื้อราในช่องปากตามมาได้…continue reading →

โบรโมคริปทีน

โบรโมคริปทีน (Bromocriptine) เป็นยาป้องกันการหลั่งน้ำนมหลังคลอด รักษาภาวะระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือดสูง ภาวะอะโครเมกาลี โรคพาร์กินสัน หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาเมทฟอร์มินได้ โดยยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมอง ซึ่งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในเลือด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้ยาโบรโมคริปทีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาให้รับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อป้องกันอาการท้องไส้ปั่นป่วนควรใช้ยาจนครบตามที่แพทย์กำหนดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และไม่ควรลืมรับประทานยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษาหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากแสงแดดและความชื้้น รวมทั้งเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง xoslot คำเตือนในการใช้ยาโบรโมคริปทีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะยารักษาความผิดปกติทางจิตหรือทางอารมณ์ ยารักษาไมเกรน ยารักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับภาวะขาดน้ำตาลกาแล็กโทส หรือการดูดซึมกลูโคสและกาแล็กโทสผิดปกติก่อนเข้ารับการรักษาใด…continue reading →

เบรกซ์พิพราโซล

เบรกซ์พิพราโซล (Brexpiprazole) เป็นยารักษาโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า โดยออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้คิดและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รู้สึกหงุดหงิดน้อยลง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ลดอาการหลอน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดี นอนหลับหรือรับประทานอาหารได้ดีขึ้น และมีเรี่ยวแรงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์อีกด้วย slotxo การใช้ยาเบรกซ์พิพราโซลยาเบรกซ์พิพราโซลมีวิธีใช้ ดังนี้ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยารับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ห้ามหยุดใช้ยานี้โดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ และไม่ควรหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้การใช้ยาในปริมาณมากหรือใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยอาจจะต้องรับประทานยานี้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น แต่หากอาการไม่ดีขึ้นก็ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นผู้ป่วยควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตามหากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ถึงช่วงเวลาของยารอบถัดไปพอดี ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาปกติ โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากผู้ป่วยสงสัยว่าตนเองรับประทานยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนดควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด โดยเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง รวมถึงปรึกษาวิธีการเก็บรักษาและการกำจัดยาที่ถูกต้องจากแพทย์และเภสัชกรด้วย xoslot คำเตือนในการใช้ยาเบรกซ์พิพราโซลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น…continue reading →

โบทูไลนัม ท็อกซิน

โบทูไลนัม ท็อกซิน (Botulinum Toxin) เป็นโปรตีนที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม บูโทลินัม (Clostridium Botulinum) ที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ในทางการแพทย์นำสารนี้ไปสกัดบริสุทธิ์ให้อยู่ในรูปแบบยาฉีดสำหรับรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ เช่น โรคคอบิด หนังตากระตุก ตาเหล่ ปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรัง ภาวะเหงื่อออกมากบริเวณรักแร้ หรือภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอื่น slotxo การใช้ยาโบทูไลนัม ท็อกซินต้องได้รับการฉีดยาโบทูไลนัม ท็อกซิน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายตามวัตถุประสงค์ของการรักษา และการฉีดแต่ละครั้งควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือนผู้เข้ารับการฉีดยานี้ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยข้อปฏิบัติจะแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์และตำแหน่งที่ฉีดยาผู้ป่วยอาจยังไม่เห็นผลการรักษาในทันที เนื่องจากยาโบทูไลนัม ท็อกซิน ออกฤทธิ์ช้า อาการของผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้นหลังการฉีดในแต่ละครั้งหากฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อรอบดวงตา ผู้ป่วยต้องใช้ยาหยอดตา ขี้ผึ้ง คอนแทคเลนส์ หรืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพื่อช่วยปกป้องดวงตา โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้แนะนำ และอาการจะดีขึ้นภายใน 1-3 วัน จนเห็นผลอย่างชัดเจนในเวลา 2-6 สัปดาห์หลังการฉีดหากเป็นการรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณรักแร้ ผู้เข้ารับการฉีดควรโกนขนใต้วงแขนออกให้หมดและหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขนทุกชนิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีดยา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร้อน…continue reading →

บิสฟอสโฟเนต

Bisphosphonate หรือยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต เป็นยารักษาโรคกระดูกพรุน โรคพาเจทของกระดูก ใช้ลดระดับแคลเซียมในเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งบางชนิด และอาจใช้รักษาภาวะกระดูกบาง ซึ่งยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนตจะออกฤทธิ์ช่วยชะลอหรือป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก และเสริมสร้างสุขภาพกระดูกให้ดียิ่งขึ้นยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนตจะไปยับยั้งการทำงานของเซลล์สลายกระดูก (Osteoclast) ที่ย่อยสลายกระดูกเก่า และช่วยให้เซลล์สร้างกระดูก (Osteoblast) ทำงานเพิ่มมวลกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยแต่ะคนใช้ยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต ต่างกัน เนื่องจากยาบางชนิดอาจมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับตัวผู้ป่วยบางคนมากกว่ายาชนิดอื่น slotxo คำเตือนในการใช้ยาบิสฟอสโฟเนตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาบิสฟอสโฟเนต โดยเฉพาะหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาในกลุ่มนี้ เพราะอาจเกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาในกลุ่มนี้ เช่น แคลเซียมกลูโคเนต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของแคลเซียมและธาตุเหล็ก ยาลดกรด ยาที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม ยาขับปัสสาวะ และยาปฏิชีวนะ เป็นต้นผู้ป่วยควรอยู่ในท่านั่งอย่างน้อย 30 นาที และไม่ควรนอนหรือเอนหลังทันทีหลังจากรับประทานยา เพราะอาจทำให้กระเพาะอาหารและหลอดอาหารระคายเคือง มีอาการแสบร้อนกลางอกได้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางประการไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต เช่น โรคไตที่รุนแรง ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร หรือไม่สามารถนั่งตัวตรงได้นานกว่า 30 นาที เป็นต้นยาบิสฟอสโฟเนต ควรรับประทานพร้อมน้ำเปล่าเท่านั้น ไม่ควรรับประทานพร้อมเครื่องดื่มชนิดอื่น…continue reading →

ไบโซโปรลอล

ไบโซโปรลอล (Bisoprolol) เป็นยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ ออกฤทธิ์โดยการช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไป ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง โดยอาจใช้ร่วมกับยารักษาความดันโลหิตชนิดอื่นด้วย และใช้รักษาภาวะอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาไบโซโปรลอล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยาไบโซโปรลอลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาให้สม่ำเสมอและห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะการหยุดใช้ยากะทันหันอาจทำให้อาการแย่ลงหรือทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจชนิดรุนแรงได้ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจความดันโลหิตเป็นประจำควรใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงนั้นมักไม่มีอาการแสดงให้เห็น และผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ยารักษาความดันโลหิตไปตลอดชีวิตหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อนและความชื้น และเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาสนิทปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม xoslot คำเตือนในการใช้ยาไบโซโปรลอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆห้ามใช้ยานี้หากมีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจชนิดรุนแรง เช่น ภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Atrioventricular Block: AV Block) ภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรง…continue reading →

เบต้าเมทาโซน

เบต้าเมทาโซน (Betamethasone) เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ มีฤทธิ์รักษาภาวะต่าง ๆ จากการอักเสบ เช่น อาการแพ้ โรคสะเก็ดเงิน และผื่นผิวหนัง ยา Betamethasone มีข้อควรระวังในการใช้ยามากมาย ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ slotxo การใช้ยาเบต้าเมทาโซนห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยา รวมถึงเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองห้ามใช้ยาเบต้าเมทาโซน ร่วมกับผู้อื่น และห้ามใช้ยาของผู้อื่นด้วยเช่นกันห้ามรับประทานยาเบต้าเมทาโซน ชนิดยาทาภายนอกเด็ดขาด และห้ามให้ยาสัมผัสโดนเนื้อเยื่อบริเวณปาก จมูก และดวงตา เพราะอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนได้ห้ามปกปิดบริเวณที่ใช้ยาด้วยเครื่องสำอาง ผ้าพันแผล หรือผ้าอื่น ๆ รวมถึงห้ามใช้ยาทาใบหน้า รักแร้ และบริเวณอวัยวะเพศ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยาทาทุกครั้ง ยกเว้นเมื่อทายาบริเวณมือก็ไม่ต้องล้างยาออกทำความสะอาดบริเวณที่จะทายาให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้ยา แล้วจึงทายาบาง ๆ พร้อมถูบริเวณนั้นเบา ๆใช้ยาให้ครบตามปริมาณที่แพทย์กำหนด แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมใช้ยา ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับช่วงเวลาในการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาครั้งที่ลืมไป และไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเพื่อทดแทนควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส xoslot คำเตือนในการใช้ยาเบต้าเมทาโซนผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในยาเบต้าเมทาโซน รวมถึงแพ้อาหาร อาหารเสริม…continue reading →

เบตาฮีสทีน

เบตาฮีสทีน (Betahistine) เป็นยาบรรเทาและป้องกันอาการเวียนศีรษะจากน้ำในหูไม่เท่ากันหรือโรคเมเนียส์ เชื่อกันว่ายามีกลไกการทำงานที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหูชั้นใน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนของเหลวภายในหูชั้นใน และป้องกันอาการป่วยจากน้ำในหูไม่เท่ากัน เช่น อาการเวียนศีรษะ เป็นต้นยาเบตาฮีสทีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยาเบตาฮีสทีนควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณที่มากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานเกินกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้รับประทานยาเบตาฮีสทีน พร้อมน้ำเปล่า และควรรับประทานยาพร้อมมื้ออาหาร เพื่อลดผลข้างเคียงของยาที่อาจทำให้คลื่นไส้ ท้องอืด หรือแน่นท้อง แต่การรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารอาจทำให้การดูดซึมยาช้าลงได้เช่นกันควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อป้องกันการลืมรับประทานยาหากซื้อยาอื่น ๆ มาใช้เอง ควรสอบถามเภสัชกรว่าใช้ร่วมกับยาเบตาฮีสทีน ได้หรือไม่ เพราะหากใช้ยานี้ร่วมกับยาแก้แพ้บางชนิด อาจทำให้ประสิทธิภาพทางการรักษาของยาเบตาฮีสทีน ลดลงได้ไม่ควรให้ผู้อื่นใช้ยานี้ แม้จะมีอาการป่วยที่ใกล้เคียงกันก็ตามหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาทันที แต่หากใกล้ถึงช่วงเวลารับประทานยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป และไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อนหากยาหมดอายุ ให้ทิ้งทันที xoslot คำเตือนการใช้ยาเบตาฮีสทีนก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัวหรือประวัติการเจ็บป่วยด้วยภาวะต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ โรคหืด แผลในกระเพาะอาหาร…continue reading →

เบต้า บล็อกเกอร์

เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta Blockers) หรือ Beta Adrenergic Blocking Agents เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาภาวะหรือโรคหลายชนิด เช่น รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด โรคต้อหิน โรควิตกกังวล ป้องกันอาการเจ็บหน้าอกและปวดศีรษะไมเกรน ลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำอีก ช่วยบรรเทาอาการภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน เป็นต้น slotxo ยาเบต้า บล็อกเกอร์ จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) และอิพิเนฟริน (Epinephrine) หรือที่รู้จักกันในชื่ออะดรีนาลีนที่หลั่งจากเส้นประสาททั่วร่างกายและต่อมหมวกไต เพื่อไม่ให้สารสื่อประสาทเหล่านี้ไปจับกับตัวรับเบต้า หรือเบต้า รีเซ็ปเตอร์ บนเส้นประสาทของอวัยวะต่าง ๆ ตามร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานและการควบคุมอวัยวะนั้น ๆโดยตัวรับเบต้า แบ่งได้ 3 ชนิด ตามตําแหน่งในการออกฤทธิ์ ได้แก่ตัวรับเบต้า 1 อยู่ที่ตา หัวใจ และไตตัวรับเบต้า 2 อยู่ที่ปอด ตับ มดลูก กระเพาะอาหาร ลำไส้…continue reading →