คาร์บามาซีปีน

คาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก ออกฤทธิ์โดยลดการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติของระบบประสาทและสมองอันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการชักและอาการปวด ใช้ในการรักษาโรคลมชัก โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า รวมถึงโรคเส้นประสาทที่มีสาเหตุจากเบาหวาน และอาจนำมาใช้สำหรับรักษาโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์ slotxo การใช้ยาคาร์บามาซีปีนอาจต้องรับประทานยาต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์ กว่าอาการจะดีขึ้น ดังนั้น ควรอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง และไม่ควรหยุดใช้ยาเองถึงแม้อาการดีขึ้นแล้วก็ตามสามารถแกะแคปซูลชนิดควบคุมการปลดปล่อยยาและนำผงยาภายในมาผสมกับเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำเชื่อมได้ เพื่อทำให้สะดวกและง่ายต่อการกลืน แต่ควรรับประทานทันทีหลังผสมเสร็จ โดยห้ามเคี้ยว และควรทิ้งแคปซูลเปล่าทันทียาชนิดเม็ดควรรับประทานทั้งเม็ด ไม่ควรกัด เคี้ยว หรือทำให้แตก หรือหากเป็นยาชนิดน้ำควรเขย่าขวดก่อนทุกครั้ง และใช้เครื่องมือตรวงปริมาตรของยาที่ได้มาตรฐานควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน และความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ xoslot คำเตือนในการใช้ยาคาร์บามาซีปีนควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ผู้ที่แพ้ยาคาร์บามาซีปีน หรือยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) ด็อกเซปีน (Doxepin) อิมิพรามีน (Imipramine) นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) เป็นต้นผู้ที่รับประทานยายับยั้งเอ็นไซม์เอ็มเอโอ (MAO…continue reading →