คาร์โบซิสเทอีน

คาร์โบซิสเทอีน (Carbocysteine) คือ ยาแก้ไอแบบมีเสมหะสำหรับรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคซีโอพีดี เป็นต้น โดยออกฤทธิ์ลดความเหนียวข้นของเสมหะให้ขับออกมาได้ง่ายและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดยาคาร์โบซิสเทอีนจะช่วยควบคุมกระบวนการสร้างเสมหะโดยตรง จึงช่วยปรับระดับความเหนียวข้นและความหยืดหยุ่นของเสมหะให้กลับมาเป็นปกติ โดยยาคาร์โบซิสเทอีนบางยี่ห้อถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเกลือไลซีน (Carbocysteine Lysine Salt Monohydrate) ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายดูดซึมยาไปใช้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังออกฤทธิ์ติดต่อกันนานหลายวันหลังหยุดใช้ยาไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานยาหลายครั้งในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปยารูปแบบดังกล่าวไม่ควรใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1-2 ปี (ขึ้นกับยี่ห้อของยา) หากไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ slotxo การใช้ยาคาร์โบซิสเทอีนผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก และอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทาน เพราะยาแต่ละชนิดมีการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ยาชนิดน้ำควรใช้ช้อนตวงที่ทางโรงพยาบาลให้มา ยาชนิดเม็ดควรกลืนไปทั้งเม็ดแล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ ยาชนิดนี้ควรรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน เพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาสูงสุดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมกับการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อยเพียงใด และออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยฝึกให้ผู้ป่วยหายใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และเมื่อมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์การเก็บยาควรเก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อน…continue reading →