เซฟาโซลิน

เซฟาโซลิน (Cefazolin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันโรคหรือการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง ข้อต่อ กระดูก เลือด ลิ้นหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินน้ำดี และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจใช้ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเซฟาโซลิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยาเซฟาโซลินใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับการฉีดยเซฟาโซลิน ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยานี้ควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยาเร็วเกินไปหรือขาดช่วงไป อาจรักษาโรคไม่หายและอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้หากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที xoslot คำเตือนในการใช้ยาเซฟาโซลินหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเสมอ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาคาร์บาพีเนม หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ เช่น ยาเซฟอกซิติน ยาเซฟดิเนียร์ ยาเพนิซิลินแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการแพ้ยาหรือการแพ้สารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ…continue reading →