เซฟดิโตเรน

เซฟดิโตเรน (Cefditoren) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Cephalosporin ใช้รักษาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น หลอดลมอักเสบติดเชื้อ ต่อมทอนซิลอักเสบ ปอดบวม และการติดเชื้อทางผิวหนังอื่น ๆ เป็นต้น โดยการใช้ยาชนิดนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ จึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอ slotxo การใช้เซฟดิโตเรนแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพของตนก่อนใช้ยานี้รับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหาร และดื่มน้ำตามมาก ๆใช้ยาให้ครบตามปริมาณที่กำหนดแม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม และไม่ใช้ยาเกินปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์สั่ง เพราะอาจเสี่ยงเกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้สูงไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และไม่แบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง และให้พ้นจากแสงแดด xoslot คำเตือนในการใช้เซฟดิโตเรนระมัดระวังเป็นพิเศษหากใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Penicillin เนื่องจากอาจแพ้ยานี้ได้เช่นกันผู้ที่ขาดสารอาหาร มีอาการชัก มีความผิดปกติของตับหรือไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบหากตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Cefditoren จะเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่ผู้ที่แพ้โปรตีนจากนมและมีภาวะขาดคาร์นิทีน ไม่ควรใช้ยาเซฟดิโตเรนเมื่อรับประทานยาเซฟดิโตเรน ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มยาลดกรดภายใน 2 ชั่วโมงก่อนและหลังรับประทานนี้ เช่น ยาไซเมทิดีน ฟาโมทีดีน หรือรานิทิดีน เป็นต้น เนื่องจากอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาเซฟดิโตเรน ได้น้อยลงควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะรับประทานยาตัวอื่นเพิ่มเติม…continue reading →