เซฟิซิม

เซฟิซิม (Cefixime) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคหนองใน การติดเชื้อในหู คอ ต่อมทอนซิล และทางเดินปัสสาวะ โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเซฟิซิม มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ slotxo การใช้ยาเซฟิซิมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ควรใช้ยาแต่ละครั้งในเวลาเดียวกันทุกวันสามารถรับประทานยาเซฟิซิม พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ยาเซฟิซิม ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน ให้เขย่าขวดก่อนใช้เสมอปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา ส่วนปริมาณการใช้ยาในเด็ก ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็กและดุลยพินิจของแพทย์ด้วยห้ามใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น และห้ามใช้ยาของผู้อื่นควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้นหลังใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุ ให้ทิ้งยาทันที xoslot คำเตือนในการใช้ยาเซฟิซิมผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้ และยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ…continue reading →