เซฟตาซิดิม

เซฟตาซิดิม (Ceftazidime) เป็นยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) สำหรับรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียหลายชนิด เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง เยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัด ตัวยาจะออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย (Bactericidal Action) โดยจับกับ Penicillin-Binding Protein ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นในการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย slotxo การใช้ยาเซฟตาซิดิมยาเซฟตาซิดิม โดยทั่วไปมีอยู่หลายรูปแบบ และไม่ควรใช้ยาหากภาชนะที่บรรจุยาบุบสลายหรือแตกหัก และยาเปลี่ยนสีไปจากเดิม โดยยาชนิดนี้ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ห่างจากแสงแดดในประเทศไทย ยานี้จะสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือสถานพยาบาลเท่านั้น โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง ตามสภาวะทางการแพทย์ การตอบสนองต่อการรักษา และประวัติทางการแพทย์อื่น ๆ ของผู้ป่วย ดังนั้น หากผู้ป่วยเคยมีประวัติการแพ้ โรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาทั้งนี้ ควรใช้ยาให้ครบตามปริมาณที่เหมาะสมกับอาการ ไม่ควรหยุดใช้ยากะทันหันหรือให้ยาไม่ครบตามปริมาณที่กำหนดแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้น เพราะอาจทำให้แบคทีเรียดื้อยาและทำให้การรักษาในอนาคตทำได้ยากขึ้น…continue reading →

เซโฟแทกซีม

เซโฟแทกซีม (Cefotaxime) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ออกฤทธิ์โดยฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในร่างกาย เช่น การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น และยังอาจใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดอีกด้วย slotxo การใช้ยาเซโฟแทกซีมยาเซโฟแทกซีม เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และปกติจะทำในสถานพยาบาล โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดควรใช้ยาให้ครบตามกำหนดถึงแม้ว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อให้การติดเชื้อหายขาด หากใช้ยาไม่ครบตามกำหนดอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยากต่อการรักษาในการติดเชื้อครั้งต่อ ๆ ไปควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาซ้ำ เก็บยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดให้ไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง xoslot คำเตือนในการใช้ยาเซโฟแทกซีมการใช้ยาเซโฟแทกซีม อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ผู้ที่แพ้ส่วนผสมที่อยู่ในยาเซโฟแทกซีม หรือยาในกลุ่มเซฟาโลสปอรินอื่น ๆ เช่น เซฟาเลกซิน (Cephalexin)ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของยาที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เช่น หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ หรือผื่นคัน จากการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin)…continue reading →