เซฟูรอกซิม

เซฟูรอกซิม (Cefuroxime) คือ ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ช่วยจำกัดเชื้อแบคทีเรียหลากหลายชนิด รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดที่รุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งยานี้ถูกนำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ อย่างการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หนองในแท้ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคลายม์ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ slotxo การใช้เซฟูรอกซิมปฏิบัติตามฉลากยาและตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามรับประทานยาในปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าที่แนะนำ เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้รับประทานยาได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรรับประทานยาชนิดน้ำหลังอาหารก่อนรับประทานยาน้ำควรเขย่าขวดทุกครั้ง และวัดปริมาณยาด้วยอุปกรณ์ตวงยาที่ได้มาตรฐานใช้ยาให้ครบตามกำหนดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพื่อป้องกันภาวะดื้อยาเมื่อเกิดการติดเชื้อซ้ำไม่สามารถใช้ยานี้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดธรรมดา เป็นต้นยานี้อาจทำให้ผลการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะผิดปกติได้ ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ก่อนเข้ารับการตรวจเสมอควรเก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์อย่างมิดชิดที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น ห้ามแช่ไว้ในช่องแช่แข็ง และหากไม่ได้ใช้ยาติดต่อกันนานกว่า 10 วัน ให้ทิ้งยาที่เปิดใช้แล้วไป xoslot คำเตือนในการใช้ยาเซฟูรอกซิมหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้ ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน และยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ เช่น เพนิซิลลิน เซฟลาคอร์ เซฟดิเนียร์ เซฟาเลซิน เป็นต้นปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้หากอยู่ในระหว่างการรับวัคซีนวัณโรคที่ผลิตจากเชื้อที่มีชีวิต เพราะวัคซีนบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้หากผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับ ไต เป็นโรคเบาหวาน มีอาการชัก เคยมีการติดเชื้อหรือการอักเสบที่ลำไส้ในระหว่างหรือหลังจากใช้ยาปฏิชีวนะผู้ที่มีพฤติิกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือมีภาวะขาดสารอาหาร…continue reading →