เซทิริซีน

เซทิริซีน (Cetirizine) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamine) มีคุณสมบัติในการรักษาอาการแพ้ต่าง ๆ บรรเทาอาการคันและอาการที่เกิดจากลมพิษ รวมถึงช่วยรักษาอาการไข้หวัดได้ โดยปริมาณยาที่แนะนำคือไม่ควรเกินวันละ 10 มิลลิกรัม สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเซทิริซีนการใช้ยาเซทิริซีน สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร หากรับประทานยาดังกล่าวเป็นชนิดน้ำ ควรใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้ช้อนธรรมดาในการตวงเพราะอาจจะทำให้รับประทานยาเกินขนาด หรือน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็น หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากนึกได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาในการรับประทานยาครั้งถนัดไป ควรรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยรับประทานโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยา เนื่องจากการรับประทานยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เกิดอาการมึนงง วิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียปวดศีรษะมีอาการถูกกดประสาท ง่วงซึมท้องเสียรูม่านตาขยายมีอาการคันมีอาการมึนงงหัวใจเต้นเร็วผิดปกติตัวสั่นปัสสาวะไม่ออกนอนไม่หลับปากแห้งหากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นควรรีบไปพบแพทย์หรือเรียกรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังควรสังเกตอาการในระหว่างการใช้ยาด้วย หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีทีท่าว่าจะยิ่งแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์โดยด่วนสำหรับสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร แม้ยาชนิดนี้จะสามารถใช้ได้ แต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็กในเรื่องการเก็บรักษา ยาเซทิริซีนเป็นยาที่ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง และให้ห่างจากความชื้นและความร้อน เนื่องจากอาจทำให้ยาเสื่อมประสิทธิภาพลงได้ jumboslot คำเตือนการใช้ยาเซทิริซีนยาเซทิริซีน สามารถส่งผลข้างเคียงต่อกระบวนการคิดและการตอบสนอง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานกับเครื่องจักร หรือกิจกรรมที่ต้องการการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อใช้ยาเซทิริซีน เพราะจะทำให้เพิ่มการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดอื่น ๆ เช่น ยารักษาไข้หวัด ยาแก้แพ้ชนิดอื่น ๆ ยาแก้ปวดชนิดเสพติด ยานอนหลับ…continue reading →