คลอร์โปรมาซีน

คลอร์โปรมาซีน (Chlorpromazine) เป็นยาในกลุ่มฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine) ที่นำมาใช้รักษา ความผิดปกติของจิตใจ อารมณ์ และสภาวะอื่น ๆ เช่นกลุ่มโรคจิตเภทหรือโรคจิต ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก อาการประสาทหลอน อาการก้าวร้าว และอาการหลงผิดโรควิตกกังวลอย่างรุนแรง อาการสับสน กระสับกระส่าย หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในระยะฉับพลันกลุ่มโรคออทิสติกในเด็กหรือรักษาภาวะพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติในเด็กผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะรุนแรงของโรคต่าง ๆอาการสะอึกต่อเนื่อง ที่หาสาเหตุไม่ได้บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนโรคพอร์ไฟเรียเฉียบพลัน (Acute Intermittent Porphyria) ที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตเวชหรือระบบประสาทร่วมกับอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาโรคบาดทะยัก สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลอร์โปรมาซีนหากเคยมีประวัติการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเดิม หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการรับประทานคลอร์โปรมาซีน รวมถึงรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือข้อบ่งใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ในกรณีที่เป็นยาเม็ดจะรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ควรดื่มน้ำตามมาก ๆ สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเป็นเวลาเดิมของทุกวัน เพื่อช่วยป้องกันการลืมรับประทานยา รวมถึงไม่ควรแบ่งหรือหักยา ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนสามารถปรึกษาแพทย์ให้ช่วยเปลี่ยนยาเป็นรูปแบบอื่นในกรณีที่ลืมรับประทานยาคลอร์โปรมาซีน ควรรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานในรอบถัดไปแทน แต่ไม่ควรเพิ่มปริมาณเป็น 2…continue reading →