ซิลอสทาซอล

ซิลอสทาซอล (Cilostazol) เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่มีฤทธิ์หยุดการจับตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย ขยายหลอดเลือดที่ขา และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น นำมาใช้ลดอาการปวดและตะคริวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินหรือการออกกำลังกาย บรรเทาอาการเหน็บชาและปวดขา หรือใช้รักษาอาการปวดขาเป็นระยะเนื่องจากขาดเลือด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ คำเตือนในการใช้ยาซิลอสทาซอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวใด ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกในสมอง เลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นต้นแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะภาวะหัวใจวาย เพราะการใช้ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด เพราะมียา วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ เพราะการใช้ร่วมกันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หากต้องเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษา พยาบาล และเภสัชกรทราบว่ากำลังใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาซิลอสทาซอล เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จึงจะได้ผลการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพระหว่างที่ใช้ยาซิลอสทาซอล ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งระหว่างที่ใช้ยาซิลอสทาซอล ผู้ป่วยอาจมีเลือดออกง่ายกว่าปกติ จึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลและมีเลือดออกผู้ป่วยที่รับประทานเกรปฟรุตหรือดื่มน้ำเกรปฟรุตเป็นประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้…continue reading →