ไซเมทิดีน

ไซเมทิดีน (Cimetidine) เป็นยาในกลุ่มยาปิดกั้นตัวรับฮิสตามีนชนิดที่ 2 (H2 Blockers) ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก กรดไหลย้อน และหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ส่วนการนำไปใช้รักษาอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไซเมทิดีนยานี้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการจ่ายยาให้เท่านั้น ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาไม่ควรกินยาลดกรด ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังใช้ยาไซเมทิดีนระหว่างใช้ยา หากอาเจียนเป็นสีน้ำตาล หรืออุจจาระเป็นสีดำ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารผู้สูงอายุควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายหากต้องใช้ยาไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) และกลุ่มยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) ควรปรึกษาแพทย์ และควรใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาไซเมทิดีนหากใช้ยาไป 2-3 วัน แล้วอาการไม่ทุเลาลง ควรไปปรึกษาแพทย์ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง หรือที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ให้พ้นจากแสงควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยงควรทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่ได้ใช้ยาแล้วหากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงช่วงเวลาการกินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปกินยาครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเด็ดขาดหากกินยาเกินขนาด…continue reading →