ไซตาโลแพรม

ไซตาโลแพรม (Citalopram) เป็นยาในกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ออกฤทธิ์ช่วยฟื้นฟูสมดุลของสารเซโรโทนินในสมอง นำมาใช้รักษาภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าจากโรคไบโพลาร์ โรคแพนิคชนิดที่มีหรือไม่มีโรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia) หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไซตาโลแพรมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอหากเป็นยารับประทานชนิดน้ำ ควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องจนครบ โดยอาจใช้เวลาถึง 4 สัปดาห์ กว่าอาการจะดีขึ้น และหากอาการไม่ดีขึ้นให้แจ้งแพทย์ทันทีห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไซตาโลแพรมแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังใช้ยาพิโมไซด์ หรือมีประวัติแพ้ยา Citalopram และยาเอสซิตาโลแพรม แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆห้ามใช้ยานี้หากกำลังใช้ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)…continue reading →