โคลนาซีแพม

โคลนาซีแพม (Clonazepam) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ควบคุมอาการหรือรักษาโรคลมชักและช่วยบรรเทาความวิตกกังวล (Anxiety) นอกจากนั้น ยานี้อาจนำมาใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา Clonazepam มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลนาซีแพมควรใช้ยาตามฉลากหรือตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักรยานี้รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหารเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษา ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันยานี้ควรใช้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานกว่า 9 สัปดาห์ โดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนำ และหากจำเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำไม่ควรหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองในทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการชัก หากต้องการหยุดยาควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานที่ใช้เครื่องจักร เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมอย่างรุนแรงได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยที่ทำกิจกรรมดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุได้ควรเก็บยาให้พ้นจากสายตาผู้อื่น และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นใช้ยานี้ร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติด เนื่องจากยานี้อาจทำให้เสพติดได้ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น…continue reading →