โคลนิดีน

โคลนิดีน (Clonidine) เป็นยาลดความดันโลหิต ออกฤทธิ์ช่วยลดระดับสารเคมีในเลือด ซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว ส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงและเลือดสามารถไหลผ่านได้ง่ายขึ้น ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ลดอาการผิวหนังแดงในวัยทอง ป้องกันอาการปวดไมเกรน ระงับอาการปวดรุนแรงจากมะเร็ง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลนิดีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถใช้ยาโคลนิดีน พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยมักจะใช้เวลาเช้าและก่อนนอนห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยาโคลนิดีน ชนิดยาเม็ดที่ออกฤทธิ์นาน แต่ให้กลืนลงไปทั้งเม็ด หากมีปัญหาในการกลืนยาก็ควรไปปรึกษาแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาโคลนิดีน รูปแบบที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันหากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดระหว่างที่ใช้ยานี้ อาจต้องหยุดใช้ยาชั่วคราวห้ามหยุดใช้ยานี้อย่างกะทันหัน เพราะอาจก่อให้เกิดอาการถอนยา หากต้องการหยุดยาให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอหากป่วยพร้อมกับอาเจียน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะการเจ็บป่วยติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้ยาก และอาจนำไปสู่อาการถอนยา โดยเฉพาะในเด็กผู้ที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูงต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการ เช่น ความดันโลหิตสูงในระดับอันตรายจนปวดศีรษะรุนแรง เลือดกำเดาไหล วิตกกังวล แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม คล้ายจะหมดสติ…continue reading →