โดบูทามีน

โดบูทามีน (Dobutamine) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ช่วยให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต นำมาใช้รักษาภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และใช้ในการตรวจสมรรถภาพหัวใจ นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโดบูทามีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยาโดบูทามีน ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาลตามสถานพยาบาลเท่านั้นห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงกรณีที่รับยาฉีดมาเก็บไว้ที่บ้าน ให้ปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ถึงวิธีเก็บและกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเก็บยาให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโดบูทามีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ (Idiophathic Hypertrophic Subaortic Stenosis) ความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจ และโรคหืด ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอผู้ที่มีประวัติแพ้ซัลไฟต์ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ เพราะยาบางยี่ห้ออาจมีซัลไฟต์เป็นส่วนประกอบระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือด วัดความดันโลหิต และวัดอัตราการเต้นของหัวใจตามที่แพทย์สั่งผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องเข้าตรวจการทำงานของหัวใจในระหว่างที่ใช้ยาโดบูทามีน และให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการตรวจดังกล่าวด้วยผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร…continue reading →

ยาไดเฟนไฮดรามีน

ยาไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) คือ ยาต้านฮิสตามีนที่นำมาใช้รักษาโรคภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง หรือไข้หวัด โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในการยับยั้งสารฮิสตามีนในร่างกายซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ ต่าง ๆ เช่น ไอ จาม น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง ลมพิษ ผื่นผิวหนัง คัน หรืออาการหวัดและอาการแพ้อื่น ๆนอกจากนั้น มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน นำมาใช้บรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน และใช้รักษาบางอาการของโรคพาร์กินสัน ได้ หรืออาจนำมาใช้ในการรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อย่างไรก็ตาม ยาไดเฟนไฮดรามีนมีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยายาไดเฟนไฮดรามีนควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ และโดยปกติยาที่ใช้รักษาอาการหวัดหรือภูมิแพ้มักจะใช้เพียงในระยะเวลาอันสั้นจนกว่าอาการจะหายไปสามารถใช้ยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้ และยาชนิดสารละลายหรือยาน้ำ ควรใช้ช้อนตวงยาหรือถ้วยสำหรับวัดปริมาณยาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ปริมาณยาที่ถูกต้อง หากไม่มี สอบถามจากเภสัชกรได้สำหรับใช้ป้องกันและรักษาอาการเมาจากการเดินทาง เช่น รถยนต์ เรือ และเครื่องบิน ควรใช้ยา 30 นาทีก่อนออกเดินทาง และใช้ยาต่อเนื่องพร้อมอาหารและก่อนเข้านอน…continue reading →

ดิลไทอะเซม

ดิลไทอะเซม (Diltiazem) เป็นยากลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไปและช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มการลำเลียงเลือดและออกซิเจนไปสู่หัวใจ ยานี้ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด อาการเจ็บหน้าอก และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาดิลไทอะเซม มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดิลไทอะเซมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามหยุดใช้ยาเร็วกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้ใช้ยานี้ให้ต่อเนื่องเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรับประทานยาโดยกลืนทั้งเม็ด ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยา หากผู้ป่วยไม่สามารถกลืนยาได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุตขณะใช้ยานี้ เพราะอาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเป็นประจำผู้ป่วยที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูงควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามการใช้ยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการรักษา ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใช้ยาอื่น ๆ อย่างเคร่งครัดห้ามหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะการหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันอาจทำให้อาการแย่ลงได้หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีควรเก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้นปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาดิลไทอะเซมแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจชนิดรุนแรงอย่างกลุ่มอาการซิคไซนัสหรือหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV Block) มีภาวะหัวใจล้มเหลว…continue reading →

ไดจอกซิน

ไดจอกซิน (Digoxin) เป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มยาคาร์ดิแอก ไกลโคไซด์ (Cardiac Glycoside) ซึ่งมีกลไกออกฤทธิ์โดยการส่งผลกระทบต่อแร่ธาตุบางชนิดภายในเซลล์หัวใจ ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดของหัวใจและช่วยรักษาจังหวะการเต้นหัวใจให้เป็นปกติและสม่ำเสมอ รวมไปถึงช่วยเพิ่มแรงบีบตัวให้กล้ามเนื้อหัวใจและช่วยลดการนำไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งทำให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงยาไดจอกซินจะนำมาใช้ในการรักษา เช่น ภาวะหัวใจวาย หรือหัวใจเต้นผิดปกติ หรือใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของภาวะหัวใจวาย เช่น ขาบวม เท้าบวม หายใจลำบาก หรืออ่อนเพลีย อย่างไรก็ตาม ยานี้มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก ดังนั้น การใช้ยาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไดจอกซินก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ควรรับประทานยานี้ตอนท้องว่าง ก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และควรใช้ยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวันยาชนิดน้ำควรวัดปริมาณด้วยหลอดดูดยาที่เตรียมมาให้ หรือช้อนสำหรับวัดปริมาณยาโดยเฉพาะหรือถ้วยยา หากไม่มีสามารถสอบถามได้จากเภสัชกรเนื่องจากยาแต่ละชื่อการค้าจะมีปริมาณของตัวยาสำคัญที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้ขนาดยาที่ได้รับมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรใช้ยาที่มีชื่อการค้าเดียวกันเสมอเพื่อระวังไม่ให้ใช้ยาเกินขนาด ควรเฝ้าระวังระดับยาในเลือด เกลือแร่ และค่าการทำงานของไตหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้ไม่ควรใช้ยาลดกรด ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอหรือแก้หวัด โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาหลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายร้อนจนเกินไป ไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำจากการดื่มน้ำน้อยหรือการออกกำลังกาย…continue reading →

ไดไซโคลมีน

ไดไซโคลมีน (Dicyclomine) เป็นยาบรรเทาอาการปวดบีบเกร็งในช่องท้อง ออกฤทธิ์ช่วยชะลอการเคลื่อนไหวของลำไส้ รวมทั้งคลายกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ นำมาใช้รักษาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไดไซโคลมีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอการใช้ยาไดไซโคลมีน ชนิดรับประทาน ให้รับประทานยาพร้อมกับน้ำเปล่า 1 แก้วหากเป็นยาไดไซโคลมีน ในรูปแบบยาน้ำ ให้วัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะก่อนใช้เสมอระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาลดกรดโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะยาลดกรดบางชนิดอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาไดไซโคลมีน ได้ยากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาลดกรดชนิดที่แพทย์แนะนำเท่านั้นหากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยาผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์ในกรณีที่ลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด และมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รูม่านตาขยาย อ่อนเพลีย อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขยับไม่ได้ มีปัญหาในการกลืน เป็นลม หรือชัก เป็นต้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไดไซโคลมีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้…continue reading →

ยาไดคลอกซาซิลลิน

ไดคลอกซาซิลลิน (Dicloxacillin) คือ ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่นำมาใช้รักษาการติดเขื้อจากแบคทีเรียได้อย่างหลากหลาย เช่น โรคติดเชื้อที่กระดูก ผิวหนัง หู และระบบทางเดินปัสสาวะหรืออาจนำมาใช้ในการรักษาโรคหรืออื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ โดยยา Dicloxacillin มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย จึงช่วยหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ยาไดคลอกซาซิลลิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไดคลอกซาซิลลินควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำโดยทั่วไปรับประทานวันละ 4 ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง หรือตามที่แพทย์แนะนำควรรับประทานยาขณะท้องว่าง ก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมงควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์แนะนำ ไม่ควรหยุดใช้ยาเองแม้อาการจะดีขึ้นก็ตาม เพราะการหยุดใช้ยาเองหรือหยุดใช้ยาเร็วเกินไปอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำควรใช้ยาเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้ยาเกิดประสิทธิภาพที่สุดหากใช้ยาไดคลอกซาซิลลิน แล้วมีอาการแย่ลงหรืออาการไม่หายไป ควรแจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ…continue reading →

ดีเอชเอ

ดีเอชเอ(Docosahexaenoic Acid) เป็นกรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ มีหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ดีเอชเอ จึงเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และทารก พบมากในปลาทะเลน้ำเย็น เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า ปลาแซลมอน เป็นต้น และพบได้บ้างในเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ รวมถึงไข่ไก่ สล็อตออนไลน์ การใช้ ดีเอชเอใช้ ดีเอชเอ ตามฉลากและตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ใช้ในปริมาณมากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่กำหนด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้เสมอควรรับประทาน ดีเอชเอ พร้อมอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงปริมาณการใช้ ดีเอชเอปริมาณและระยะเวลาในการใช้ ดีเอชเอ ขึ้นอยู่กับวัย จุดประสงค์ของการใช้ และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ ดังนี้ปริมาณที่ใช้โดยทั่วไปน้ำมันปลาปริมาณ 5 กรัม มี DHA เป็นส่วนประกอบปริมาณ 72-312 มิลลิกรัม และมี EPA ปริมาณ 169-563 มิลลิกรัมผู้ใหญ่ รับประทานอย่างน้อย 250-500…continue reading →

เดกซ์โทรส

เดกซ์โทรส (Dextrose ) หรือน้ำตาลกลูโคส เป็นน้ำตาลธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากตับของคนเรา โดยเป็นแหล่งพลังงานที่อวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายจำเป็นต้องใช้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเดกซ์โทรส ผลิตจากข้าวโพดและมักใช้เป็นสารให้ความหวานในขนม นอกจากนั้น ทางการแพทย์ยังนำมาใช้รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ภาวะขาดน้ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเดกซ์โทรสใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอผู้ป่วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำควรมีอาการดีขึ้นภายใน 10 นาที หลังจากรับประทาน Dextrose หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รับประทานเพิ่มอีก 1 ครั้ง และหากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากการใช้ยาครั้งที่ 2 ควรไปพบแพทย์เดกซ์โทรสแบบฉีด มีวิธีใช้โดยการหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำช้า ๆ ห้ามฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางผิวหนัง และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการแสบ เจ็บ หรือบวมบริเวณที่ฉีดยาใช้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาเพียง 1 ครั้ง ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงตรวจสอบวันหมดอายุที่ฉลากก่อนใช้ทุกครั้งหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และปิดภาชนะบรรจุยาให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเดกซ์โทรสแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ข้าวโพด รวมถึงการแพ้ยา…continue reading →

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน

เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) คือ ยาสำหรับบรรเทาอาการไอแบบไม่มีเสมหะ อาจเกิดจากการติดเชื้อในอากาศ เช่น ไข้หวัด หรือไซนัสอักเสบเดกซ์โทรเมทอร์แฟน จัดเป็นยาระงับการไอ (Antitussives) ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยลดการไอ แต่ไม่สามารถใช้รักษาอาการไอเรื้อรัง หรืออาการที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบทางเดินหายใจในระยะยาว เช่น การสูบบุหรี่ โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคหอบหืด (Asthma) หรือโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) เว้นแต่มีการแนะนำจากแพทย์เท่านั้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือบนฉลากยาและไม่ควรใช้เป็นเวลานาน ทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากขึ้น เช่น ผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ โดยควรระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะหรือร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอห้ามใช้คาเฟอีนอัดเม็ด ยาลดความอ้วน หรือยากระตุ้นระบบประสาทอื่น ๆ เช่น ยารักษาอาการสมาธิสั้น (ADHD) ร่วมกับยานี้โดยไม่ปรึกษาแพทย์ ทั้งยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยกำลังใช้ยาอื่น เช่น Celecoxib, Darifenacin, Sibutramine ยารักษาความดันโลหิตสูง หรือยาต้านภาวะซึมเศร้า เช่น Amitriptyline, Bupropion, Fluoxetine…continue reading →

ดูเตตราเบนาซีน

ดูเตตราเบนาซีน (Deutetrabenazine) เป็นยารักษาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากโรคฮันติงตัน (Huntington's Disease) และการเคลื่อนไหวของใบหน้า ลิ้น และร่างกายส่วนต่าง ๆ จากกลุ่มอาการยึกยือหรือโรค Tardive Dyskinesia โดยการออกฤทธิ์ของตัวยาจะไปลดปริมาณสารสื่อประสาทในสมองที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างโดพามีน เซโรโทนิน และนอร์อิพิเนฟริน ทั้งนี้ ยาดูเตตราเบนาซีนไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่จะช่วยบรรเทาอาการเพื่อให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดูเตตราเบนาซีนวิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารห้ามเคี้ยว หักหรือบดยา แต่ควรกลืนลงไปทั้งเม็ด ผู้ที่มีปัญหาในการกลืนยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบผู้ป่วยควรรับประทานยาให้ครบทุกมื้อ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการรักษาโรคผู้ป่วยควรรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากผู้ป่วยต้องรับประทานยาเป็นประจำแต่ลืมใช้ยา ให้ใช้ทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ช่วงเวลาของยารอบถัดไปพอดี ให้ข้ามไปใช้ยาตามเวลาปกติ แต่ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือสงสัยว่าตนเองรับประทานยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนดเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด รวมทั้งเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาดูเตตราเบนาซีนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น…continue reading →