โคลพิโดเกรล

โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) คือ ยาต้านเกล็ดเลือดไม่ให้เกิดการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือด นำมาใช้ในการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และลดการเสียชีวิตในผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง หรือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิดจากการตีบตัวของหลอดเลือดแดง และยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามแพทย์เห็นสมควร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลพิโดเกรลยานี้ควรใช้ตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนด และอ่านคำแนะนำบนฉลากกำกับการใช้ยาทุกครั้งการรับประทานยาโคลพิโดเกรลปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการฟกช้ำหรือมีเลือดออกรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารหรือระหว่างมื้ออาหารก็ได้ควรรับประทานโคลพิโดเกรลอย่างสม่ำเสมอในเวลาใกล้เคียงกันในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดหากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทนห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นรับประทานด้วยห้ามหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือโรคหลอดเลือดในสมองได้หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ที่สั่งจ่ายยาควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น และเก็บให้พ้นมือเด็ก jumboslot คำเตือนการใช้ยาโคลพิโดเกรลผู้ที่อยู่ในภาวะใด ๆ ต่อไปนี้ ห้ามใช้ยานี้แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในโคลพิโดเกรลมีปัญหาเกี่ยวกับการมีเลือดออก เช่น มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร มีเลือดออกในสมองกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างดาบิกาทราน (Dabigatran)ยาโคลพิโดเกรลอาจส่งผลต่อโรคบางชนิด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังป่วยเป็นโรค โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ในภาวะต่อไปนี้ผู้ที่ป่วยหรือเพิ่งป่วยเป็นโรคไขกระดูก โรคตับ โรคไต โรคกระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับเลือด เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ เลือดออกในสมอง รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่ทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงผู้ที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บหรือเข้ารับการผ่าตัดเมื่อไม่นาน รวมทั้งกระบวนการผ่าตัดทางทันตกรรม หรือกำลังจะต้องเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ…continue reading →