โคลไตรมาโซล

โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) เป็นยาต้านเชื้อราที่ใช้รักษาการติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง ปาก และช่องคลอด รวมไปถึงรักษาโรคกลาก โรคน้ำกัดเท้า หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาโคลไตรมาโซล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลไตรมาโซลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอเมื่อใช้ยาโคลไตรมาโซล ชนิดยาอม ควรปล่อยให้ยาละลายในปากช้า ๆ โดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ควรเคี้ยวหรือกลืนยาทั้งเม็ดก่อนใช้ยาโคลไตรมาโซล ชนิดครีม โลชั่น หรือยาน้ำ ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการรักษาให้สะอาดและแห้ง จากนั้นค่อย ๆ ทายาลงเฉพาะบริเวณที่มีอาการให้ตัวยาซึมจนหมด และล้างมือให้สะอาดหลังจากทายาเสร็จแล้วใช้ยาแบบครีมหรือยาเหน็บช่องคลอดในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะตัวยาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากผู้ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาก โดยระหว่างนอนหลับผู้ป่วยอาจใส่ผ้าอนามัยเพื่อป้องกันยาซึมเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจลดประสิทธิภาพของยา และไม่ควรสวนล้างช่องคลอดโดยปราศจากคำแนะนำของแพทย์ควรใช้ยานี้ให้ครบตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด…continue reading →