ดอมเพอริโดน

ดอมเพอริโดน (Domperidone) เป็นยาใช้สำหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน นอกจากนี้ยังอาจนำมาใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นจากการย่อยอาหารล่าช้าจนมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด เรอ คลื่นไส้ แสบร้อนกลางอก และปวดท้อง โดยยานี้จะไปช่วยเพิ่มการหดตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดอมเพอริโดนรับประทานยาตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ และอ่านฉลากอย่างระมัดระวังก่อนใช้ยาเป็นยาก่อนรับประทานอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ 30 นาทีควรกลืนยานี้ทั้งเม็ดในคราวเดียวและดื่มน้ำตามในปริมาณที่เพียงพอกรณีลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันที หรือหากใกล้เวลาของการรับประทานครั้งต่อไปก็ให้ข้ามยามื้อนั้นไปสำหรับผู้ป่วยโรคไต แพทย์อาจให้ลดปริมาณการรับประทานยานี้หรือลดจำนวนครั้งการรับประทานในแต่ละวัน ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและอ่านฉลากก่อนใช้ยา หากรู้สึกว่ายาออกฤทธิ์แรงหรืออ่อนไป ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อนานเกิน 7 วันหลังใช้ยา หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 28 วัน ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรใช้ยานี้ต่อไปหรือไม่รีบไปพบแพทย์ทันที หากรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนด โดยแพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานผงถ่านกัมมันต์เพื่อป้องกันการดูดซึมยาของร่างกาย jumboslot คำเตือนการใช้ยาดอมเพอริโดนห้ามรับประทานยานี้ หากเคยมีอาการแพ้ยาดอมเพอริโดนหรือส่วนประกอบใด ๆ ในตัวยาผู้ป่วยโรคลำไส้ชนิดรุนแรง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหารและอาจทำให้อุจจาระเป็นสีดำ กระเพาะอาหารหรือลำไส้เป็นรู มีทางเดินอาหารอุดกั้นซึ่งมักมาพร้อมกับอาการปวดบีบที่ท้องอย่างรุนแรง และผู้ที่มีเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองชนิดโปรแลกติโนมาห้ามใช้ยานี้ผู้ที่มีโรคหรืออยู่ในภาวะใด ๆ ต่อไปนี้ควรแจ้งให้แพทย์ที่จ่ายยาทราบป่วยเป็นโรคตับหรือโรคไตหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีอาการคล้ายจะตั้งครรภ์ และหญิงที่กำลังให้นมบุตรมีปัญหาโรคหัวใจ ยานี้อาจส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่รับประทานยานี้มากกว่า 30…continue reading →