โดนีพีซิล

โดนีพีซิล (Donepezil) เป็นกลุ่มยารักษาโรคทางระบบประสาท ช่วยป้องกันการทำลายสารสื่อประสาทในสมอง นำมาใช้รักษาภาวะสมองเสื่อมระดับไม่รุนแรงจนถึงระดับปานกลางในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาโดนีพีซิล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโดนีพีซิลใช้ยาตามฉลากและคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยาโดนีพีซิล พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ห้ามบด เคี้ยว หรือหักยาชนิดเม็ดทั่วไป แต่ให้กลืนทั้งเม็ด ส่วนยาเม็ดชนิดแตกตัวในช่องปากต้องปล่อยให้ยาละลายในปากโดยห้ามเคี้ยว เมื่อยาละลายหมดแล้วจึงดื่มน้ำตามห้ามหยุดใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากไม่ได้ใช้ยาติดต่อกันนานกว่า 7 วัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนกลับมาใช้ยาอีกครั้งหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโดนีพีซิลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ปัสสาวะผิดปกติ ต่อมลูกหมากโต เป็นโรคไตหรือโรคตับ โรคลมชักหรืออาการชักอื่น ๆ มีปัญหาในการกลืน เป็นโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…continue reading →