โดปามีน

โดปามีน (Dopamine) เป็นยาที่ใช้ในเพื่อรักษาอาการช็อก และบรรเทาภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยหัวใจวาย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง และอาจใช้ในผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดโดยยาชนิดนี้หากใช้ในปริมาณน้อย ยาจะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดไต และหลอดเลือดระบบทางเดินอาหาร แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากขึ้นตัวยาจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณของ โดปามิเนอร์จิก (Dopaminergic Receptor) และอะดรีเนอจิกแบบเบตา (β1-Adrenergic Receptors) หากใช้ในปริมาณมากยานี้ก็จะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณอะดรีเนอจิก (Adrenergic Receptors) เป็นผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น และเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอยาชนิดนี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่ต้องควบคุมทั้งปริมาณการใช้ และเมื่อได้รับยาต้องติดตามปฏิกิริยาของร่างกายอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สล็อตออนไลน์ การใช้โดปามีนยานี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้สั่งจ่ายและสำหรับใช้สำหรับสถานพยาบาล โดยผู้ให้ยาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่การให้ยาจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่ถ้าหากแพทย์สั่งใช้ยาดังกล่าวที่บ้านด้วย ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ยาจะต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องการใช้ยาชนิดนี้ก่อนจึงจะใช้ยานี้เองได้ และหากยาดังกล่าวมีสีที่เปลี่ยนไป คือมีสีเข้มขึ้น บรรจุภัณฑ์แตก หรือมีลักษณะผิดปกติไม่ควรนำมาใช้ทั้งนี้ หลังจากใช้ยาแล้วควรเก็บอุปกรณ์ในการใช้ยาให้ห่างจากมือเด็ก หรือสัตว์เลี้ยง ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาซ้ำ หากลืมใช้ยาตามที่แพทย์กำหนดควรรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีโดปามีน เป็นยาที่ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากยาอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรืออาจปนเปื้อนในน้ำนมแม่ได้ หากจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ผู้ป่วยจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งประโยชน์จากการใช้ยา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อแม่และทารก เพื่อที่จะวางแผนการรักษาหรือตัดสินใจใช้ยาได้อย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้โดปามีนผู้ที่มีอาการแพ้โดปามีน หรือแพ้ส่วนประกอบของโดปามีน ไม่ควรใช้ยาชนิดนี้ผู้ที่เคยใช้หรืออยู่ในระหว่างใช้ยาดรอกซีโดปา…continue reading →