ดอกซาโซซิน

ดอกซาโซซิน (Doxazosin) เป็นยาขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดลดลง และยังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ จึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง และอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามแพทย์เห็นเหมาะสม สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดอกซาโซซินยานี้ควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและปฏิบัติตามฉลากกำกับการใช้ยา อย่ารับประทานมากเกิน น้อยเกิน หรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำการรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือเป็นลมหมดสติได้หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทนควรรับประทานดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยาให้แตกบางครั้งแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยจะให้เริ่มรับประทานจากปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆผู้ป่วยที่หยุดใช้ยาดอกซาโซซินไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกลับไปรับประทานยาอีกครั้ง เพราะอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยาหากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์ระหว่างใช้ยานี้อาจต้องมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือตรวจต่อมลูกหมากบ่อยครั้งผู้ป่วยที่รับประทานยาดอกซาโซซินเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากยานี้จะเพียงช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการใช้ยานี้ไปตลอดชีวิตยานี้ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนการใช้ยาดอกซาโซซินยานี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อรูม่านตาในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดต้อกระจกควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบล่วงหน้าหากกำลังใช้ยาดอกซาโซซิน และอย่าหยุดใช้ยานี้ก่อนรับการผ่าตัดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ไม่ควรใช้ยานี้ หากมีอาการแพ้ยาดอกซาโซซินหรือยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) พราโซซิน (Prazosin) แทมซูโลซิน (Tamsulosin) หรือทีราโซซิน (Terazosin)แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยารักษาโรคใด ๆ ที่กำลังใช้หรือเพิ่งหยุดใช้ไป โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยารักษาอาการซึมเศร้า…continue reading →