ดูลากลูไทด์

ดูลากลูไทด์ (Dulaglutide) เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ออกฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แพทย์มักให้ยานี้ในกรณีที่ยาชนิดอื่น ๆ ใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้ ไม่สามารถนำยาดูลากลูไทด์ มาใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจใช้ยานี้ในการรักษาความผิดปกติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาดูลากลูไทด์ยาดูลากลูไทด์มีวิธีการใช้ ดังนี้อ่านใบกำกับยาโดยละเอียดก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ถามแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นตรวจสอบยาก่อนใช้ทุกครั้ง ทั้งวันหมดอายุ และสภาพของยาว่ามีตะกอน มีสีที่เปลี่ยนไป หรือเป็นน้ำแข็ง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นห้ามนำกลับมาใช้อีกใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณผิวหนังก่อนฉีดยาทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเปลี่ยนตำแหน่งการฉีดทุกครั้งเพื่อให้แผลจากรอยเข็มฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงภาวะบาดเจ็บรุนแรงเข้ารับการฉีดยาตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อผลการรักษาสูงสุดยานี้สามารถใช้พร้อมกับมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้แพทย์อาจปรับปริมาณยาตามอาการหรือปัจจัยบางอย่างของผู้ป่วย ดังนั้น ควรใช้ยาในปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้นยานี้ใช้ฉีดบริเวณต้นขา หน้าท้อง และต้นแขนด้านบนยาดูลากลูไทด์ ใช้ฉีดใต้ผิวหนังเท่านั้น ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดผู้ที่ใช้อินซูลินร่วมกับยานี้ ควรแบ่งฉีดแบบแยกตัวยา ห้ามนำมารวมกันและฉีดครั้งเดียวเด็ดขาด โดยยาทั้งสองชนิดสามารถฉีดบริเวณเดียวกันได้ แต่ไม่ควรฉีดในตำแหน่งเข็มเดียวกันหรือใกล้กันแพทย์อาจแนะนำให้ออกกำลังกายและควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการใช้ยาหากลืมฉีดยา ควรฉีดยาทันทีที่นึกได้ภายใน 3 วันหลังกำหนด หากเกิน 3 วันให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยา อย่างไรก็ตาม ควรรายงานแพทย์หากลืมฉีดยาห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ควรเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยาให้เหมาะสมแพทย์อาจจ่ายฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) ในรูปแบบปากกาฉีดยา…continue reading →