เออร์โกแคลซิเฟอรอล

เออร์โกแคลซิเฟอรอล (Ergocalciferol) หรือวิตามินดี 2 มีฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น และยังช่วยรักษาโรคกระดูกอ่อนในเด็ก รักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี หรือรักษาและป้องกันภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ นอกจากนี้ อาจใช้เพื่อรักษาอาการอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจของแพทย์อย่างไรก็ตาม วิตามินดีเป็นสารที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เองเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดด โดยเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน แต่ปัจจัยบางอย่างอาจทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดที่ใช้ สีผิว หรืออายุของแต่ละคน เป็นต้น ดังนั้น หากมีอาการขาดวิตามินดีหรือกังวลเกี่ยวกับภาวะนี้ ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมใด ๆ ด้วยตนเอง สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเออร์โกแคลซิเฟอรอลแจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือผู้ดูแลสุขภาพด้านอื่น ๆ ให้ทราบว่ากำลังรับประทานเออร์โกแคลซิเฟอรอล อยู่รับประทานวิตามินชนิดนี้พร้อมหรือไม่พร้อมกับมื้ออาหารก็ได้ โดยควรรับประทานพร้อมอาหารหากเคยใช้เออร์โกแคลซิเฟอรอล แล้วมีอาการท้องเสียรับประทานวิตามินชนิดนี้ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด แม้จะรู้สึกดีขึ้นก่อนครบกำหนดก็ตาม และรับประทานอาหารตามแผนที่แพทย์กำหนดให้ไปตรวจเลือดและเข้าพบแพทย์ตามวันและเวลาที่แพทย์กำหนดเสมอหากลืมรับประทานวิตามินชนิดนี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของรอบต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานรอบที่จะถึงโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณเพื่อทดแทนรอบที่ลืมไปหากรับประทานวิตามินเกินปริมาณที่เหมาะสม ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากรับประทานเออร์โกแคลซิเฟอรอล ไปแล้วปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ควรไปพบแพทย์ไม่ควรรับประทานยาหรือวิตามินของผู้อื่น และไม่ควรให้ผู้อื่นรับประทานวิตามินของตนเองเก็บวิตามินนี้ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยให้หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น และควรเก็บในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้เออร์โกแคลซิเฟอรอลแจ้งให้แพทย์ทราบหากแพ้ยาหรือส่วนประกอบในยาเออร์โกแคลซิเฟอรอล ยาทาร์ทราซีน…continue reading →