โฟซิโนพริล

โฟซิโนพริล (Fosinopril) เป็นยาในกลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor) ที่ออกฤทธิ์คลายหลอดเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาโฟซิโนพริล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโฟซิโนพริลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอการใช้ยาโฟซิโนพริล อาจรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ไม่ลืมกินยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันระหว่างที่ใช้ยา ให้ดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมาก ยกเว้นแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยห้ามใช้ยาลดกรดในช่วง 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังใช้ยาโฟซิโนพริลหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโฟซิโนพริลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเคยเกิดภาวะปากและหน้าบวมชนิดแองจิโออีดีมา (Angioedema)…continue reading →

ฟอร์มาลดีไฮด์

ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นสารเคมีกลิ่นฉุนรุนแรง ไม่มีสี และติดไฟได้ง่าย มักใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุก่อสร้าง ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ไม้อัด กาว และวัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวน ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้รักษาสภาพศพมนุษย์ไม่ให้เน่าสลาย เป็นต้นด้านการรักษาฟอร์มาลดีไฮด์ ถูกใช้เป็นยาต้านไวรัสเฉพาะที่ ใช้รักษาหูดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า นอกจากนี้ อาจใช้ควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ และระงับเหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติบริเวณเท้า หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาฟอร์มาลดีไฮด์ มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟอร์มาลดีไฮด์ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอใช้ยานี้กับผิวหนังเท่านั้น ห้ามรับประทานยา และไม่ให้ยาสัมผัสกับดวงตา จมูก และปากล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยาล้างบริเวณที่เป็นหูดให้สะอาดและแห้งก่อนใช้ยาแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีห้ามทายาซ้ำเป็น 2 เท่าในบริเวณเดิมควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน jumboslot คำเตือนในการใช้ยาฟอร์มาลดีไฮด์แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมทั้งประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง…continue reading →

กรดโฟลิค

กรดโฟลิค (Folic Acid) เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการผลิตเซลล์ใหม่ให้มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ตั้งครรภ์กรดโฟลิค อาจช่วยป้องกันการแท้งบุตร ความพิการแต่กำเนิดเกี่ยวกับสมองและกระดูกสันหลังของทารก และอาจช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของ DNA ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้ และในบางครั้งกรดโฟลิค ก็ถูกใช้รักษาโรคโลหิตจางชนิดที่เกิดจากการขาดกรดโฟลิค ร่วมกับยารักษาตัวอื่น ๆ ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้กรดโฟลิคสำหรับผู้ป่วยที่ใช้กรดโฟลิค เพื่อการรักษา ควรใช้ยาให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่รับประทานยาเกินกว่าปริมาณหรือยาวนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด ส่วนผู้ที่รับประทานกรดโฟลิค เป็นอาหารเสริม ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายตามฉลากที่ระบุข้างผลิตภัณฑ์และคำแนะนำของเภสัชกร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาเสมอการใช้กรดโฟลิค แบบบรับประทาน ให้รับประทานพร้อมน้ำเปล่า 1 แก้ว และเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ในอุณหภูมิห้องบริเวณที่พ้นจากความชื้นและความร้อนหากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้รอบเวลาถัดไปที่ต้องใช้ยา ให้ข้ามไปรับประทานยารอบถัดไปในปริมาณปกติ ไม่ควรรับประทานยาเกินขนาดหากรับประทานยาเกินขนาด ควรไปพบแพทย์หรือขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เมื่อพบสัญญาณของอาการที่เกิดจากการรับประทานยาเกินขนาด ดังต่อไปนี้รู้สึกชา หรือคันยุบยิบเจ็บปวดบริเวณปากและลิ้นอ่อนล้าหมดแรงสับสนมึนงงกระสับกระส่าย ไม่มีสมาธินอกจากการเสริมกรดโฟลิค ให้ร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี รักษาภาวะขาดกรดโฟลิค และโรคโลหิตจางแล้วกรดโฟลิค อาจถูกนำไปใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น อัลไซเมอร์ กระดูกพรุน…continue reading →

ฟลูออกซิทีน

ฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) เป็นยาต้านซึมเศร้าในกลุ่ม SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) ออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณของสารเซโรโทนินในสมอง จึงช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองและรักษาอาการที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก (Panick Attacks) โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวอ้วนบูลิเมีย และกลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟลูออกซิทีนรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ ทำตามฉลากกำกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด อย่ารับประทานมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้แพทย์อาจมีการเปลี่ยนปริมาณยาที่ใช้บ้าง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับประทานด้วยการกลืนยาลงไปทั้งเม็ด อย่าเคี้ยว กัด หรือทำให้แคปซูลแตกออกก่อนยาฟลูออกซิทีนอาจใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ อาการจึงจะดีขึ้น ให้รับประทานยาต่อไปให้ครบตามกำหนด หากอาการไม่ดีขึ้นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอย่าหยุดใช้ยานี้อย่างกะทันหันหรือโดยพลการ เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยา ควรสอบถามแพทย์ถึงวิธีหยุดใช้ยาที่ปลอดภัยยานี้ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยห่างจากความร้อนและความชื้นหากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้ได้เวลารับประทานยาครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทนพยายามไปพบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการรักษายาต้านซึมเศร้ามีให้เลือกใช้หลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไป หากรู้สึกว่าฟลูออกซิทีนไม่เหมาะกับตนเอง สามารถแจ้งให้แพทย์ทราบและปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นที่อาจให้ผลการรักษาที่ดีกว่า jumboslot คำเตือนการใช้ยาฟลูออกซิทีนห้ามใช้ยานี้ หากภายใน 14 วันที่ผ่านมามีการใช้ยากลุ่ม MAOI ได้แก่ ยาลีเนโซลิด (Linezolid) ฟีเนลซีน (Phenelzine)…continue reading →

ฟลูนาริซีน

ฟลูนาริซีน (Flunarizine) คือยาในกลุ่มต้านการทำงานของสารฮีสตามีน (Antihistamine) และยาที่ควบคุมการทำงานของแคลเซียมทำให้หลอดเลือดขยายตัว (Calcium Channel Blocker) ใช้รักษาและป้องกันโรคศีรษะไมเกรน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง อาการวิงเวียนศีรษะ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว เช่น บ้านหมุน ฟลูนาริซีนเป็นยาที่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงซึม ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 10 มิลลิกรัม สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟลูนาริซีนยาฟลูนาริซีนเป็นยาที่สามารถรับประทานได้ทั้งตอนท้องว่างหรือหลังจากรับประทานอาหาร โดยควรรับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน และควรรับประทานในปริมาณที่แพทย์สั่ง ซึ่งแพทย์จะสั่งใช้ยาชนิดนี้ต่อเนื่อง 6-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้หากผู้ป่วยลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ หรือหากใกล้เคียงกับเวลาในการรับประทาน ให้รอรับประทานยาในครั้งต่อไปได้เลย รวมทั้งห้ามเพิ่มหรือลดปริมาณยาด้วยตนเองสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เนื่องจากยาชนิดนี้มีผลข้างเคียงมาก และตัวยาอาจสะสมในน้ำนมทำให้ทารกได้รับผ่านทางการดื่มนมมารดาได้ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ทางเดินปัสสาวะอุดตัน หรือผู้ที่มีภาวะสารพอร์ไฟรีนคั่งในร่างกาย ไม่ควรรับประทานยาชนิดนี้โดยเด็ดขาดการเก็บรักษายา ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากมือเด็ก และควรเก็บไว้ในที่แห้งและไม่อับชื้น jumboslot คำเตือนการใช้ยาฟลูนาริซีนผู้ป่วยที่มีอาการป่วยด้วยโรคตับ โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจและหลอดเลือด…continue reading →

ฟลูโคนาโซล

ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole Antifungal) โดยกลไกในการทำงานของยาคือ ตัวยาจะเข้าไปก่อกวนการก่อตัวของเยื่อบุเซลล์เชื้อรา ทำให้เชื้อราค่อย ๆ ตาย ยา ฟลูโคนาโซล มักใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมไปถึงป้องกันการติดเชื้อราของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคเอดส์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟลูโคนาโซลยาฟลูโคนาโซล เป็นยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียง และเป็นยาที่ใช้เพื่อรักษาเชื้อราเท่านั้น ไม่สามารถรักษาในกรณีของการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัดได้ โดยการใช้ยาชนิดรับประทาน สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ และควรรับประทานห่างจากยาลดกรดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในการรับประทานยาฟลูโคนาโซล แม้จะหายแล้วก็ควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง และควรรับประทานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรรับประทานยาให้ตรงเวลา และเป็นเวลาเดียวกันในทุก ๆ วัน หากลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด แต่ถ้าหากใกล้ถึงเวลาที่จะรับประทานครั้งต่อไปแล้ว ควรรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยรับประทาน ไม่ควรเพิ่มขนาดของยาหากลืมรับประทานยานอกจากนี้ยังไม่ควรรับประทานยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักรกลหากต้องรับประทานยาดังกล่าว อีกทั้งยังควรแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ หากผู้ป่วยต้องทำการรักษาในระหว่างการใช้ยานี้ หากใช้ยาในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ จึงควรระมัดระวังและหมั่นปรึกษาแพทย์สำหรับสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิด ยานี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง จึงควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยยาฟลูโคนาโซล…continue reading →

ฟลาโวเซท

ฟลาโวเซท (Flavoxate) เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะและอาการในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยออกฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ ใช้รักษาอาการต่าง ๆ เช่น ภาวะปัสสาวะแสบขัด ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการปัสสาวะถี่เกินไป และภาวะกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งมากผิดปกติจากการใช้สายสวน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟลาโวเซทใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถใช้ยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ต้องไม่ลืมกินยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงหากยาหมดอายุ ให้ทิ้งยาทันที หรือสอบถามวิธีการกำจัดยาอย่างถูกต้องจากเภสัชกร jumboslot คำเตือนในการใช้ยาฟลาโวเซทแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ภาวะทางเดินปัสสาวะหรือลำไส้อุดกั้น ภาวะกล้ามเนื้อลำไส้ทำงานผิดปกติ…continue reading →

เฟกโซเฟนาดีน

เฟกโซเฟนาดีน (Fexofenadine) เป็นยาในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) หรือที่เรียกว่ายาแก้แพ้ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารก่ออาการแพ้หรือฮีสตามีนในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น คัดจมูก จาม คันคอ คันจมูก ตาแดงหรือน้ำตาไหล รวมไปถึงรักษาผื่นลมพิษ ผื่นผิวหนัง และอาการคัน สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเฟกโซเฟนาดีนควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มากับยา ปิดให้สนิท เก็บให้พ้นจากมือเด็กเก็บในอุณหภูมิห้อง 20-25 องศา และไม่ควรเก็บในที่ที่มีความชื้นและร้อนไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำให้ทิ้งยาเมื่อไม่ได้ใช้แล้วหรือหมดอายุไม่ควรใช้ยานานหรือเกินปริมาณที่แพทย์กำหนดหากต้องทดสอบการแพ้ผิวหนัง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน ผู้ใช้อาจต้องหยุดใช้ยาก่อน 2-3 วันก่อนทำการทดสอบหากกำลังใช้ยาลดกรด ที่มีส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม ควรใช้ก่อนหรือหลังจากใช้ยา Fexofenadine 2-3 ชั่วโมงหากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้จะถึงเวลากินยาครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามยาที่ลืมกินนั้นไป โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไปเด็ดขาดหากกินยาเกินขนาด อาจมีอาการปากแห้ง เวียนศีรษะและง่วงซึม หรือหากปรากฏอาการล้มฟุบและไม่หายใจ ควรไปพบแพทย์ทันที jumboslot คำเตือนการใช้ยาเฟกโซเฟนาดีนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงประวัติการใช้ยาและประวัติทางการแพทย์ตั้งครรภ์ มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรแพ้ยาเฟกโซเฟนาดีน หรือส่วนประกอบในอื่น ๆ ในตัวยาทั้งชนิดเม็ดและน้ำเคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคไต หรือมีปัญหาเกี่ยวกับไตมีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะใช้ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin)…continue reading →

เฟนทานิล

เฟนทานิล (Fentanyl ) เป็นยาระงับปวดประสิทธิภาพสูงในกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid) ใช้รักษาอาการปวดชนิดรุนแรง บรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด ปวดเรื้อรัง หรือปวดจากโรคมะเร็ง ออกฤทธิ์โดยเข้าไปจับกับตัวรับโอปิออยด์ (Opioid Receptors) ในระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองและไขสันหลัง สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเฟนทานิลใช้ยาในปริมาณที่ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ห้ามใช้ยาเกินปริมาณหรือนานเกินกว่าที่แพทย์กำหนดห้ามหยุดใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ห้ามใช้ยาเกินวันละ 4 ครั้ง ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการปวดมากกว่า 4 ครั้ง/วัน โดยแพทย์อาจปรับปริมาณยาแก้ปวดชนิดอื่น ๆ ให้แทนห้ามบริโภคเกรปฟรุตหรือดื่มน้ำเกรปฟรุตในระหว่างที่ใช้ยาห้ามนำยาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่แพทย์ระบุหากผู้ป่วยใช้ยารูปแบบยาอม ควรปรึกษาแพทย์ถึงการรักษาสุขภาพฟัน เนื่องจากยาอมมีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลที่อาจทำให้ฟันผุ หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับฟันได้ระหว่างใช้ยา ผู้ป่วยอาจเวียนศีรษะหรือรู้สึกหน้ามืดหากลุกขึ้นยืนหลังจากนอนเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอาการปกติเมื่อเริ่มต้นใช้ยา ควรค่อย ๆ ลุกจากเตียง และวางเท้าไว้ที่พื้น 4-5 นาที ก่อนลุกขึ้นยืน เพื่อช่วยลดอาการดังกล่าวควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส และเก็บยาให้พ้นจากแสง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเฟนทานิลควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะยังไม่ทราบว่ายาจะส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังให้นมบุตร เพราะยังไม่ทราบว่ายาจะถูกส่งผ่านทางน้ำนมแล้วเป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่ผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด…continue reading →

ฟีโนไฟเบรต

ฟีโนไฟเบรต (Fenofibrate) เป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มสารหรือเอนไซม์ในร่างกายที่ทำหน้าที่ลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและตับอ่อนอักเสบได้ แต่อาจไม่ช่วยลดความเสี่ยงโรคในการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ ยานี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก เลิกสูบบุหรี่ เป็นต้นยาฟีโนไฟเบรต มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟีโนไฟเบรตใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่กำหนด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยาฟีโนไฟเบรต บางยี่ห้อต้องรับประทานพร้อมอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมยาได้ดี แต่บางยี่ห้ออาจไม่จำเป็นต้องรับประทานพร้อมอาหาร ควรใช้ยาตามคำแนะนำบนฉลากควรใช้ยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษารับประทานยาโดยกลืนทั้งเม็ด ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยาผู้ที่กำลังใช้ยาคอเลสไทรามีน ยาคอเลสทิพอล และยาโคลเซเวแลม ควรใช้ยาเหล่านี้หลังใช้ยาฟีโนไฟเบรต อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือก่อนใช้ยา Fenofibrate 4 ชั่วโมงการใช้ยานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการรักษา ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใช้ยาอื่น ๆ อย่างเคร่งครัดระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นประจำ และอาจต้องได้รับการตรวจการทำงานของตับและถุงน้ำดีด้วยหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด…continue reading →