คลาริโทรมัยซิน

คลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรีย ใช้ป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งบริเวณผิวหนังและในระบบทางเดินหายใจ และในบางครั้งอาจถูกนำมาใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคติดเชื้อเอชไพโลไร (Helicobacter Pylori) ในระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะ คลาริโทรมัยซิน ไม่สามารถนำมาใช้รักษาไข้หวัด หรือการติดเชื้อจากไวรัสได้ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลาริโทรมัยซินห้ามบดยารับประทานชนิดออกฤทธิ์ทันที ให้รับประทานยาทั้งเม็ด แต่จะรับประทานพร้อมมื้ออาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ยารับประทานชนิดค่อย ๆ ออกฤทธิ์ ต้องรับประทานพร้อมมื้ออาหารเท่านั้น แต่สามารถบดยาก่อนกินได้ควรใช้ยาตามปริมาณที่แพทย์หรือเภสัชสั่งอย่างเคร่งครัดควรเก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยา ปิดให้สนิท และพ้นจากเด็กควรเก็บยาไว้ในที่ที่อุณหภูมิ 20-25 องศา ให้พ้นจากแสง ความร้อนและความชื้นห้ามนำยาไปแช่เย็นห้ามทิ้งยาไว้ในรถ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดหากไม่ใช้ยาหรือหยุดใช้ยากะทันหัน อาการอาจแย่ลงและไม่สามารถยับยั้งการติดเชื้อได้หากลืมกินยาหรือกินยาไม่ตรงเวลา อาจทำให้ประสิทธิภาพการออกฤทธื์ของยาลดลง หรือไม่ออกฤทธิ์เลย ควรกินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เคียงกับช่วงเวลาการกินยาครั้งต่อ ให้ข้ามยาที่ลืมกินไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณในครั้งไปหากกินยาเกินขนาด ผู้ใช้อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องหรือท้องเสีย หากไม่หายใจหรือล้มฟุบลงไป คนใกล้ชิดควรนำตัวส่งแพทย์ทันทีให้ทิ้งยาเมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วหรือยาหมดอายุ jumboslot คำเตือนการใช้ยาคลาริโทรมัยซินผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ไม่ควรใช้ยาเคยมีประวัติโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดลองคิวทีซินโดรม (Long QT…continue reading →

ไซตาโลแพรม

ไซตาโลแพรม (Citalopram) เป็นยาในกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) ออกฤทธิ์ช่วยฟื้นฟูสมดุลของสารเซโรโทนินในสมอง นำมาใช้รักษาภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าจากโรคไบโพลาร์ โรคแพนิคชนิดที่มีหรือไม่มีโรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia) หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไซตาโลแพรมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอหากเป็นยารับประทานชนิดน้ำ ควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องจนครบ โดยอาจใช้เวลาถึง 4 สัปดาห์ กว่าอาการจะดีขึ้น และหากอาการไม่ดีขึ้นให้แจ้งแพทย์ทันทีห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไซตาโลแพรมแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังใช้ยาพิโมไซด์ หรือมีประวัติแพ้ยา Citalopram และยาเอสซิตาโลแพรม แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆห้ามใช้ยานี้หากกำลังใช้ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)…continue reading →

ซิสพลาติน

ซิสพลาติน (Cisplatin) คือ ยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งอัณฑะ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น โดยใช้เป็นยาฉีดเข้าทางหลอดเลือด อาจใช้ร่วมกับการรักษาอย่างอื่นเพื่อชะลอหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาซิสพลาตินปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในขณะที่ใช้ยาชนิดนี้แจ้งให้แพทย์ทราบหากใช้ยาซิสพลาติน อยู่ เพราะแพทย์อาจตรวจการได้ยินทั้งก่อนและระหว่างใช้ยา หรืออาจต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมหากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง ให้รีบไปพบแพทย์หากรู้สึกไม่อยากอาหาร ปวดท้อง หรือท้องเสียระหว่างที่ใช้ยาชนิดนี้ ควรไปปรึกษาแพทย์ควรดื่มน้ำมากขึ้นและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารระหว่างที่ใช้ยาอาจมีภาวะเลือดออกง่าย ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น งดเล่นกีฬา เปลี่ยนไปใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแทนมีดโกน เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นแบบนุ่ม เป็นต้นยาชนิดนี้มีผลทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ง่าย จึงควรป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ล้างมือให้สะอาด ไม่เข้าใกล้ผู้ที่เป็นหวัดหรือเป็นโรคติดต่อ เป็นต้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาซิสพลาตินผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น แพ้อาหาร หรือแพ้สารใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยาอาจมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการรักษาหรือปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไต มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เป็นโรคไขกระดูก…continue reading →

ไซโปรฟลอกซาซิน

ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) ที่ช่วยรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากติดเชื้อ โรคหนองใน ปอมบวม โรคแอนแทรกซ์ รวมไปถึงการติดเชื้อที่ผิวหนัง กระดูก ข้อต่อ และช่องท้อง โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยาจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม การใช้ยาชนิดนี้ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยเฉพาะในเด็ก เพราะมีความเสี่ยงจากอันตรายของการใช้ยาได้สูง สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไซโปรฟลอกซาซินก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบหากเคยมีประวัติการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเดิม หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการทำปฏิกิริยาของยาขึ้นผู้ป่วยควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด และอ่านฉลากยาอย่างละเอียดก่อนการใช้ หากเป็นยาชนิดเม็ดไม่ควรเคี้ยว หัก หรือแบ่งยาเป็นส่วน ๆ ควรกลืนยาไปทีเดียว แล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ ส่วนยาน้ำควรเขย่าขวดให้ตัวยาผสมเข้ากันดี และตวงยาด้วยช้อนมาตรฐาน ยาชนิดนี้สามารถรับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหารทุก ๆ 12 ชั่วโมง และดื่มน้ำมาก ๆ ในระหว่างวัน เพื่อช่วยให้ตัวยากระจายได้ทั่วร่างกาย รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการดื่มนม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีคาเเฟอีน…continue reading →

ซินนาริซีน

ซินนาริซีน (Cinnarizine) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้หรือยาแก้วิงเวียนศีรษะ ใช้รักษาอาการบ้านหมุน ความผิดปกติในการทรงตัว คลื่นไส้ เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาซินนาริซีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาหลังอาหารหรือพร้อมอาหาร และควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันหรือตามที่แพทย์สั่งในกรณีที่ใช้ยานี้เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว ผู้ป่วยควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนครบตามระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากลืมกินยาตามเวลาที่กำหนด ให้กินยาเมื่อนึกขึ้นได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลากินยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปกินยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและความร้อน และพ้นจากสายตาเด็ก jumboslot คำเตือนในการใช้ยาซินนาริซีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติหรือโรคประจำตัวใด ๆ โดยเฉพาะโรคตับ โรคไต โรคพาร์กินสัน โรคพอร์ฟิเรีย ต้อหิน โรคลมบ้าหมู ลำไส้อุดตัน ปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก และปัสสาวะลำบากก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด เพราะมียา…continue reading →

ไซเมทิดีน

ไซเมทิดีน (Cimetidine) เป็นยาในกลุ่มยาปิดกั้นตัวรับฮิสตามีนชนิดที่ 2 (H2 Blockers) ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก กรดไหลย้อน และหลอดอาหารอักเสบที่เกิดจากกรดไหลย้อน ส่วนการนำไปใช้รักษาอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไซเมทิดีนยานี้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการจ่ายยาให้เท่านั้น ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาไม่ควรกินยาลดกรด ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังใช้ยาไซเมทิดีนระหว่างใช้ยา หากอาเจียนเป็นสีน้ำตาล หรืออุจจาระเป็นสีดำ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารผู้สูงอายุควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายหากต้องใช้ยาไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) และกลุ่มยาเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) ควรปรึกษาแพทย์ และควรใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนใช้ยาไซเมทิดีนหากใช้ยาไป 2-3 วัน แล้วอาการไม่ทุเลาลง ควรไปปรึกษาแพทย์ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง หรือที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ให้พ้นจากแสงควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยงควรทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่ได้ใช้ยาแล้วหากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงช่วงเวลาการกินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปกินยาครั้งถัดไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเด็ดขาดหากกินยาเกินขนาด…continue reading →

ซิลอสทาซอล

ซิลอสทาซอล (Cilostazol) เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่มีฤทธิ์หยุดการจับตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกาย ขยายหลอดเลือดที่ขา และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น นำมาใช้ลดอาการปวดและตะคริวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินหรือการออกกำลังกาย บรรเทาอาการเหน็บชาและปวดขา หรือใช้รักษาอาการปวดขาเป็นระยะเนื่องจากขาดเลือด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ คำเตือนในการใช้ยาซิลอสทาซอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวใด ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกในสมอง เลือดออกในกระเพาะอาหาร เป็นต้นแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะภาวะหัวใจวาย เพราะการใช้ยานี้อาจทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด เพราะมียา วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ เพราะการใช้ร่วมกันอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หากต้องเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษา พยาบาล และเภสัชกรทราบว่ากำลังใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาซิลอสทาซอล เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ จึงจะได้ผลการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพระหว่างที่ใช้ยาซิลอสทาซอล ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งระหว่างที่ใช้ยาซิลอสทาซอล ผู้ป่วยอาจมีเลือดออกง่ายกว่าปกติ จึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลและมีเลือดออกผู้ป่วยที่รับประทานเกรปฟรุตหรือดื่มน้ำเกรปฟรุตเป็นประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้…continue reading →

คอเลสไทรามีน

คอเลสไทรามีน (Cholestyramine) เป็นยาในกลุ่มยาลดคอเลสเตอรอลในเลือด ออกฤทธิ์จับกับน้ำดีในลำไส้เพื่อลดการดูดซึมไขมันในร่างกาย ซึ่งอาจนำมาใช้ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไป โดยเฉพาะภาวะร่างกายมีระดับไลโปโปรตีนในเลือดสูงกว่าปกติ อาการคันจากท่อน้ำดีอุดตัน อาการท้องเสียจากความผิดปกติของการดูดซึมน้ำดีในร่างกาย หรือโรคตับอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วยยาคอเลสไทรามีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคอเลสไทรามีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอควรใช้ยาคอเลสไทรามีน พร้อมอาหาร เพื่่อประสิทธิภาพในการรักษา และต้องรอให้ผ่านไป 4-6 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้ยาชนิดอื่นได้ยาคอเลสไทรามีน อาจส่งผลต่อผิวฟันได้ โดยเฉพาะการรับประทานยานี้แบบผสมน้ำอย่างช้า ๆ หรืออมยาไว้นานเกินไป อาจทำให้ฟันเปลี่ยนสี ฟันสึก หรือฟันผุ ดังนั้น ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าว และต้องหมั่นแปรงฟันให้สะอาดหลังใช้ยาเสมอระหว่างที่ใช้ยาคอเลสไทรามีน ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดอยู่บ่อยครั้ง และให้ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันอาการท้องผูกยาคอเลสไทรามีน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษาไขมันในเลือดสูง ซึ่งผู้ป่วยควรควบคุมการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหน้ก และปฏิบัติตามคำแนะของแพทย์อย่างเคร่งครัดหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป…continue reading →

คลอร์โปรมาซีน

คลอร์โปรมาซีน (Chlorpromazine) เป็นยาในกลุ่มฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine) ที่นำมาใช้รักษา ความผิดปกติของจิตใจ อารมณ์ และสภาวะอื่น ๆ เช่นกลุ่มโรคจิตเภทหรือโรคจิต ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก อาการประสาทหลอน อาการก้าวร้าว และอาการหลงผิดโรควิตกกังวลอย่างรุนแรง อาการสับสน กระสับกระส่าย หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในระยะฉับพลันกลุ่มโรคออทิสติกในเด็กหรือรักษาภาวะพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติในเด็กผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะรุนแรงของโรคต่าง ๆอาการสะอึกต่อเนื่อง ที่หาสาเหตุไม่ได้บรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนโรคพอร์ไฟเรียเฉียบพลัน (Acute Intermittent Porphyria) ที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตเวชหรือระบบประสาทร่วมกับอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาโรคบาดทะยัก สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลอร์โปรมาซีนหากเคยมีประวัติการแพ้ยา มีโรคประจำตัวเดิม หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการรับประทานคลอร์โปรมาซีน รวมถึงรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือข้อบ่งใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ในกรณีที่เป็นยาเม็ดจะรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ควรดื่มน้ำตามมาก ๆ สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเป็นเวลาเดิมของทุกวัน เพื่อช่วยป้องกันการลืมรับประทานยา รวมถึงไม่ควรแบ่งหรือหักยา ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนสามารถปรึกษาแพทย์ให้ช่วยเปลี่ยนยาเป็นรูปแบบอื่นในกรณีที่ลืมรับประทานยาคลอร์โปรมาซีน ควรรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานในรอบถัดไปแทน แต่ไม่ควรเพิ่มปริมาณเป็น 2…continue reading →

คลอร์เฮกซิดีน

คลอร์เฮกซิดีน (Chlorhexidine) เป็นยาที่ใช้รักษาและป้องกันการติดเชื้อในช่องปากและลำคอ เช่น โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ หรือใช้เพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก โดยยาอยู่ในรูปแบบของน้ำยาฆ่าเชื้อ มักใช้ร่วมกับการแปรฟันและการใช้ไหมขัดฟัน ตัวยาจะช่วยลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ลดอาการบวมแดงของเหงือกและป้องกันเลือดออกขณะแปรงฟัน นอกจากนี้ ยาคลอร์เฮกซิดีน ยังถูกใช้เป็นส่วนผสมสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังซึ่งอยู่ในรูปแบบครีมและสารละลาย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาคลอร์เฮกซิดีน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลอร์เฮกซิดีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาปริมาณเกินกว่าที่แพทย์สั่ง หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอหากใช้ยาแบบน้ำยาบ้วนปากร่วมกับการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน ให้บ้วนปากวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังใช้ยาให้รออย่างน้อย 30 นาที ก่อนแปรงฟัน รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือบ้วนปากตามด้วยน้ำหรือน้ำยาบ้วนปากห้ามกลืนยารูปแบบสารละลายแจ้งให้แพทย์ทราบ หากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อนปริมาณการใช้ยาคลอร์เฮกซิดีนปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้รักษาโรคเหงือกอักเสบ หรือดูแลสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ยารูปแบบสารละลายความเข้มข้น 0.2…continue reading →