ฟาโมทิดีน

ฟาโมทิดีน (Famotidine) เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลำไส้ หลอดอาหาร รวมถึงโรคกรดไหลย้อนและกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์ เอลลิสัน (Zollinger-Ellison Syndrome) โดยช่วยลดการผลิตกรดในกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ปวดท้อง กลืนลำบาก เป็นต้น โดยยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของตัวรับฮิสตามีนชนิดที่ 2 (Histamine-2 Blockers) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สล็อตออนไลน์ การใช้ฟาโมทิดีนอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไปรับประทานยาพร้อมหรือไม่พร้อมมื้ออาหารก็ได้ และควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันหรือตามที่แพทย์สั่งการรักษาอาจใช้เวลา 4-8 สัปดาห์กว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งควรรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนด และแจ้งให้แพทย์ทราบหากหลังจาก 6 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นไม่ควรใช้ยานี้รวมกับยาตัวอื่น เช่น ยาไซเมทิดีน นิซาติดีน แรนิทิดีน เป็นต้นยานี้มีผลทำให้ความคิดและความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ลดลง จึงควรระมัดระวังในการขับรถ หรือการทำสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังหากต้องการใช้ยาอื่น ๆ รวมถึงวิตามินและสมุนไพรต่าง ๆ ควบคู่กับ Famotidine ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยเก็บให้ห่างจากความชื้น แสงแดด และไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็น หากเก็บยานั้นเกิน…continue reading →

อีเซทิไมบ์

อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe) เป็นยาลดไขมันในเลือดที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ยานี้ถูกนำมาใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (Homozygous Familial Sitosterolaemia) บางกรณีอาจนำไปใช้ร่วมกับยาลดคอเลสเตอรอลชนิดอื่น หรือใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอีเซทิไมบ์ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งผู้ป่วยควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาอีเซทิไมบ์ พร้อมกับยาฟีโนไฟเบรต หรือยาในกลุ่มสแตตินในการใช้ยาอีเซทิไมบ์ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนระดับคอเลสเตอรอลจะลดลง ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งเสมอหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้นและความร้อน jumboslot คำเตือนในการใช้ยาอีเซทิไมบ์หลีกเลี่ยงการใช้ยาอีเซทิไมบ์ หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ โดยเฉพาะยาลดคอเลสเตอรอลกลุ่มสแตติน ยาไซโคลสปอริน หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาหากเป็นโรคไต หรือโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ผู้ป่วยโรคตับห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มสแตติน และหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากป่วยเป็นโรคตับระดับปานกลางถึงรุนแรงการใช้ยาอีเซทิไมบ์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษา ผู้ป่วยควรรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักตามที่แพทย์แนะนำไปพร้อมกันไม่ควรรับประทานยาอีเซทิไมบ์ พร้อมกับยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด…continue reading →

อีแทมบูทอล

อีแทมบูทอล (Ethambutol) เป็นยารักษาวัณโรค ออกฤทธิ์่โดยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาอีแทมบูทอล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอีแทมบูทอลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอยานี้อาจต้องใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ จึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างละเอียดรับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ และควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน โดยต้องไม่ลืมใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษาใช้ยาอีแทมบูทอล อย่างต่อเนื่องจนครบตามที่แพทย์สั่ง แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียมในช่วง 4 ชั่วโมงหลังใช้ยาอีแทมบูทอล โดยเฉพาะยาลดกรด เพราะยาลดกรดบางชนิดอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยานี้ได้ยากขึ้นหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากแสงแดดและความชื้น รวมถึงเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาอีแทมบูทอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีอาการตาบวม…continue reading →

กรดเอธาครีนิก

กรดเอธาครีนิก (Ethacrynic Acid) เป็นยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ช่วยขับน้ำส่วนเกินและป้องกันร่างกายดูดซึมเกลือมากเกินไป นำมาใช้รักษาอาการบวมน้ำ ภาวะปอดบวมน้ำเฉียบพลัน หรือความผิดปกติของไต นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยากรดเอธาครีนิกใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอใช้ยาหลังอาหาร หรือตามที่แพทย์สั่งยากรดเอธาครีนิก อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมด้วย หรือควรบริโภคเกลือและโพแทสเซียมตามที่แพทย์สั่งระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดและตรวจน้ำหนักตัวอยู่เสมอเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยปิดฝายาให้สนิทเสมอเมื่อไม่ได้ใช้ jumboslot คำเตือนในการใช้ยากรดเอธาครีนิกแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาไดจอกซิน ยาลิเธียม และยารักษาโรคความดันโลหิต เป็นต้นหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากปัสสาวะไม่ออกหรือท้องเสียอย่างรุนแรงแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเป็นโรคตับแข็ง โรคตับชนิดอื่น ๆ โรคไต โรคหัวใจ ภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล โรคเก๊าท์ หรือหากจำเป็นต้องจำกัดการบริโภคเกลือผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี…continue reading →

เอสโตรเจน

เอสโตรเจน (Estrogen) คือฮอร์โมนเพศหญิงที่ร่างกายผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีหน้าที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง แต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของผู้หญิงจะผลิตฮอร์โมนชนิดนี้น้อยลง ในวัยหมดประจำเดือน ระดับ เอสโตรเจน ที่ไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมากผิดปกติ หนาวสั่น เป็นลม หรือวิงเวียนศีรษะได้ง่าย ดังนั้น แพทย์จึงอาจแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวใช้ เอสโตรเจน สังเคราะห์เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนอกจากนี้ แพทย์อาจนำฮอร์โมนเอสโตรเจน มาใช้รักษาโรคหรือภาวะอื่น ๆ เช่น ภาวะช่องคลอดแห้ง การติดเชื้อในช่องคลอด ปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ โรคมะเร็งเต้านมทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งใช้สำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น สล็อตออนไลน์ การใช้เอสโตรเจนใช้ยาภายใต้คำสั่งแพทย์หรือเภสัชกร และปฏิบัติตามคำแนะนำบนเอกสารกำกับยาอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรรับประทานยาได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานหลังอาหารเพื่อป้องกันอาการท้องไส้ปั่นป่วนหากเป็นยาชนิดออกฤทธิ์เร็ว ไม่ควรหัก เคี้ยว หรือละลายยาก่อนรับประทาน เพราะเสี่ยงทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้นรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและรับประทานให้ตรงเวลา เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพห้ามเพิ่มปริมาณยาหรือรับประทานยาบ่อยขึ้นโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรปรึกษาแพทย์ควรเก็บยาให้มิดชิดในอุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก jumboslot คำเตือนการใช้เอสโตรเจนแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยานี้ ส่วนประกอบใด ๆ ในยา…continue reading →

อีโซเมปราโซล

อีโซเมปราโซล (Esomeprazole) เป็นยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ ออกฤทธิ์ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อน แสบร้อนกลางอก มีแผลในทางเดินอาหาร หรือกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์เอลลิสัน และยังนำมาใช้ร่วมกับยานาพรอกเซน เพื่อบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาโรคหรือภาวะสุขภาพอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอีโซเมปราโซลใช้ยาตามฉลากยาและตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรที่จ่ายยาให้ไม่ควรรับประทานยาน้อยเกินไป มากเกินไป บ่อยเกินไป หรือนานเกินไปหากแพทย์หรือฉลากยาไม่ได้แนะนำควรรับประทานยาทั้งเม็ดพร้อมกับน้ำเปล่า 1 แก้ว โดยไม่ควรเคี้ยวยา ทำให้ยาแตก หรือเปิดแคปซูลยาหากไม่ได้ใช้ หากไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยากับซอสแอปเปิ้ลหรือพุดดิ้งผู้ป่วยอาจรับประทานยาอีโซเมปราโซล ผ่านทางสายให้อาหารทางจมูก โดยควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัดควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากต้องเข้ารับการตรวจร่างกายระหว่างที่ใช้ยา เนื่องจากยานี้อาจส่งผลต่อการตรวจร่างกายได้หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องรับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป โดยไม่ต้องรับประทานยาทดแทนหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงขณะรับประทานยา ควรรีบติดต่อแพทย์ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้องและให้ห่างจากความร้อนและความชื้นห้ามรับประทานยาร่วมกับผู้อื่น และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติมยา ควรสอบถามแพทย์ให้ดีก่อนควรรับประทานยานี้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนรับประทานอาหาร jumboslot คำเตือนในการใช้ยาอีโซเมปราโซลแจ้งให้แพทย์ทราบหากแพ้ยาชนิดนี้ ยาชนิดอื่น ๆ หรือยาลดกรดชนิดที่คล้ายกัน เช่น ยาแลนโซพราโซล ยาโอเมพราโซล ยาแพนโทพราโซล ยาราบีพราโซล…continue reading →

เอสลิคาร์บาซีพีน

เอสลิคาร์บาซีพีน (Eslicarbazepine) เป็นยากันชักที่ช่วยลดกระแสประสาทซึ่งเป็นสาเหตุของอาการชักและอาการปวด โดยอาจใช้ยาเพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นในการรักษาอาการชักเฉพาะที่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป และใช้รักษาโรคลมชัก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถรับประทานยาเอสลิคาร์บาซีพีน พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ โดยอาจนำยาชนิดเม็ดมาบดหรือกลืนทั้งเม็ดห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะอาจทำให้อาการชักแย่ลงได้แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลให้การตรวจบางชนิดคลาดเคลื่อนได้หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเอสลิคาร์บาซีพีนแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น โดยเฉพาะยาออกคาร์บาซีปีน อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นโรคไต โรคตับ เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติ มีปัญหาทางอารมณ์ หรือมีความคิดฆ่าตัวตายการใช้ยาต้านชักอาจมีผลทำให้ผู้ป่วยมีความคิดฆ่าตัวตาย โดยปกติแพทย์จะตรวจสอบภาวะดังกล่าวระหว่างที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ยา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ให้การดูแลจะต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการและอารมณ์ของผู้ป่วยในระหว่างที่ใช้ยาห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยาระหว่างที่ตั้งครรภ์โดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะหากเกิดอาการชักอาจเป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกในครรภ์หากตั้งครรภ์ระหว่างที่ใช้ยา ให้ไปพบแพทย์ทันทีผู้ที่กำลังให้นมบุตรต้องหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในช่วงที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากยาสามารถส่งผ่านทางน้ำนมและเป็นอันตรายต่อเด็กได้ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปียานี้อาจทำให้ยาคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพลดลง…continue reading →

เอสซิตาโลแพรม

เอสซิตาโลแพรม (Escitalopram) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: SSRI) ที่ออกฤทธิ์ช่วยปรับสมดุลของสารเซโรโทนินในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกมีเรี่ยวแรง รู้สึกดีต่อตนเอง หรือคลายความประหม่าได้ โดยนำมาใช้รักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคแพนิค หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเอสซิตาโลแพรม มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเอสซิตาโลแพรมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอการใช้ยาเอสซิตาโลแพรม นั้น สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ควรใช้ยานี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษาหากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเอสซิตาโลแพรมแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน…continue reading →

อีริโทรโพอิติน

อีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) เป็นฮอร์โมนในร่างกายที่ผลิตขึ้นจากไต ทำหน้าที่ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน ซึ่งฮีโมโกลบินนี้ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางบางประเภท เช่น ภาวะโลหิตจางจากไตวายเรื้อรัง และใช้เพิ่มการสร้างเม็ดเลือด นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอีริโทรโพอิตินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอระหว่างใช้ยานี้ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจความดันโลหิต ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ และตรวจเลือดเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่แพทย์สั่งการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ควรฉีดอย่างช้า ๆ ประมาณ 1-5 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณยา หากผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถให้ยาเข้าทางเส้นเลือดพร้อมกันไปในระหว่างการฟอกเลือดได้เลยการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง ให้ฉีดยาแต่ละครั้งไม่เกิน 1 มิลลิลิตร หากต้องให้ยามากกว่านี้ ให้ฉีดเพิ่มที่ตำแหน่งอื่น โดยจะฉีดบริเวณต้นแขน ต้นขา หรือหน้าท้อง ให้ห่างจากสะดือ และแต่ละครั้งจะฉีดสลับตำแหน่งกันไปยาที่ฉีดต้องไม่นำไปผสมกับยาตัวอื่นหรือสารละลายใด ๆ และห้ามเขย่ายาฉีด EPO เพราะอาจทำให้ไกลโคโปรตีนสลายตัวจนฤทธิ์ของยาหมดไปผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้รุนแรงถึงชีวิต ให้พกป้ายหรือสมุดระบุอาการแพ้ติดตัวไว้ตลอดเวลาห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้และห้ามใช้ยาของผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากพบว่ายาหมดอายุ บรรจุภัณฑ์ของยาปิดไม่สนิท หรือยามีความผิดปกติ เช่น สีของยาเปลี่ยนแปลง มีสารแขวนลอยหรือตะกอนในยา…continue reading →

อิริโทรมัยซิน

อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) มีหน้าที่หลักในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยเข้าไปลดการผลิตโปรตีนที่เป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อที่ตา การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นต้น ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และฉลากยาอย่างเคร่งครัด และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอิริโทรมัยซินยาอิริโทรมัยซิน เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาการ ความรุนแรง อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งควรรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์กำหนด หากพบว่ามีอาการที่ดีขึ้นแล้ว ไม่ควรหยุดใช้ยาจนกว่ายาจะหมด เพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทำให้เชื้อดื้อยาหากเกิดการติดเชื้อในครั้งต่อไปยาชนิดรับประทานควรรับประทานตอนท้องว่าง อย่างน้อย 30 นาทีก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังมื้ออาหาร รับประทานทั้งเม็ด ไม่ควรกัด เคี้ยว หรือทำให้แตกหากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไปควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส…continue reading →