โคลิสติน

โคลิสติน (Colistin) เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่รุนแรง และการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลิสตินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อช่วยให้จดจำเวลาในการใช้ยาได้หากรับยามาฉีดเองที่บ้าน ผู้ป่วยต้องศึกษาขั้นตอนการเตรียมยาและวิธีใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาใช้ยานี้จนครบตามที่แพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะการหยุดใช้ยาเร็วกว่ากำหนดอาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโคลิสตินแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาโพลีมิกซิน บี รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรต่าง ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะยาอะมิคาซิน ยาเจนตามัยซิน ยาโพลีมิกซิน ยาสเตรปโตมัยซิน และยาโทบรามัยซินห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หากต้องเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ผู้รักษา พยาบาล และเภสัชกรทราบว่ากำลังใช้ยานี้ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์สั่ง เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำการใช้ยา…continue reading →

โคลชิซิน

โคลชิซิน (Colchicine) คือ ยาที่ใช้รักษาและป้องกันโรคเก๊าท์ โดยตัวยาจะช่วยลดการบวมและลดการก่อตัวของผลึกที่เกิดจากกรดยูริค ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดตามข้อ นอกจากนั้น ยาโคลชิซินยังนำมาใช้ป้องกันอาการเจ็บท้อง หน้าอก หรือข้อ ที่มีสาเหตุมาจากโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน (Familial Mediterranean Fever: FMF) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยาโคลชิซินมีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลชิซินก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้อย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจควรใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาและตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และสามารถรับประทานยาพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทยแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นก็ตามควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวันในกรณีที่ใช้เพื่อป้องกันโรคเก๊าท์กำเริบ เพื่อช่วยให้ร่างกายจดจำการใช้ยาได้และทำให้ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้กับเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุต (Grapefruit) เพราะอาจทำให้ระดับยาโคลซิชินในเลือดสูงจนอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานในมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อถัดไป โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้นควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก และหากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที jumboslot คำเตือนของการใช้ยาโคลชิซินควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีประวัติแพ้ยานี้หรือมีอาการแพ้ยาอื่น ๆ เนื่องจากยาโคลชิซินอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ต่อผู้ใช้ได้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยา…continue reading →

โคเดอีน

โคเดอีน (Codeine) คือ ยาที่ใช้ระงับอาการไอและบรรเทาอาการปวดเรื้อรังระดับปานกลางขึ้นไป ในกรณีที่ยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ โคเดอีน จัดอยู่ในกลุ่มยาโอปิออยด์ (Opioids/Narcotics) ทำหน้าที่ลดอาการปวด โดยจับกับตัวรับโอปิออยด์ (Opioid Receptors) ในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งคือสมองและไขสันหลัง และมักใช้ร่วมกับพาราเซตามอล หรือยาแก้ปวดอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด ผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึม หรือหายใจช้าลงเนื่องจากฤทธิ์ของยาได้หากได้รับยามากเกินไป สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคเดอีนควรใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะดื้อยา และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการปวดไม่ดีขึ้น หรือมีความจำเป็นต้องหยุดยาหรือใช้ยาระบายควรดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวันเพื่อป้องกันอาการท้องผูก ซึ่งเป็นผลจากการใช้ยาควรใช้ช้อนหรือถ้วยตวงที่ใช้สำหรับตวงยาเท่านั้น เพื่อปริมาณยาที่ถูกต้องผู้ป่วยอาจมีอาการง่วงซึมรุนแรงจากฤทธิ์ของยา ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ กระทบต่อการตัดสินใจหรือปฏิกิริยาต่าง ๆ จึงควรระมัดระวังหากต้องใช้เครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาร่วมกับยาจนทำให้เสียชีวิตได้การใช้ยาเกินขนาดอาจส่งผลให้อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจช้าลง ม่านตาเล็กลง ง่วงซึมมาก ผิวแตกลอก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นลม หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กกรณีลืมรับประทานยา ผู้ป่วยสามารถรอรับประทานยาได้ในรอบถัดไป โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยา และห้ามแบ่งหรือใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่นควรเก็บยานี้ไว้ในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้องห่างจากความร้อน ความชื้น…continue reading →

โคลซาปีน

โคลซาปีน (Clozapine) เป็นยาต้านโรคจิตเภท มีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารเคมีในสมองหรือปรับสมดุลของสารเคมีในสมอง ใช้รักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงหรือใช้ยาอื่นไม่ได้ผล และผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการทางจิต หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลซาปีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้รับประทานยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากได้โดยไม่ต้องดื่มน้ำตาม เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะนำมาใช้ เปิดบรรจุภัณฑ์และลอกแผ่นฟอยล์ออก แต่ห้ามดันยาออกมาจากแผ่นฟอยล์ เพราะยาอาจเสียหายได้ ให้ใช้มือที่แห้งหยิบยาและรับประทานยาโดยห้ามกลืนยาทั้งเม็ดและห้ามเคี้ยวยา ปล่อยให้ยาละลายในปากเท่านั้น อาจดื่มน้ำตามหลังจากยาแตกตัวหมดแล้วเพื่อช่วยให้กลืนยาสะดวกยิ่งขึ้นหากแพทย์ให้รับประทานยาครึ่งเม็ด ให้ผู้ป่วยหักยาและทิ้งส่วนที่เหลือไป ห้ามเก็บไว้รับประทานในครั้งต่อไปไม่ควรหยุดใช้ยานี้กะทันหันโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ให้ปฏิบัติตามวิธีการลดปริมาณยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพราะการหยุดยากะทันหันอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการถอนยาได้หลังจากที่หยุดใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำ เพราะยาอาจตกค้างเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อร่างกายหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากลืมใช้ยานานเกินกว่า 2 วัน ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนกลับมารับประทานยาอีกครั้งหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อนและความชื้นปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาโคลซาปีนห้ามใช้ยานี้รักษาภาวะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับโรคความจำเสื่อม เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมยาโคลซาปีน เป็นยาใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรหามารับประทานเองแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากป่วยเป็นโรคหัวใจ…continue reading →

คลอกซาซิลลิน

คลอกซาซิลลิน (Cloxacillin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาเพนิซิลิน (Penicillin) ทำงานโดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ รวมถึงการอักเสบที่เยื่อหุ้มหัวใจ ปอดบวมหรือปอดอักเสบ การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่เนื้อเยื่อและผิวหนัง รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น ควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งและฉลากยาอย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลอกซาซิลลินยาคลอกซาซิลลิน เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาการ ความรุนแรง อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาชนิดนี้ร่วมกับผู้อื่นหากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรตรวจติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจการทำงานของตับและไต การตรวจเม็ดเลือด เป็นต้นหากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไปควรเก็บยาชนิดแคปซูลไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงโดยตรง และควรเก็บยาน้ำในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสควรทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้แล้วหลัง 14 วัน เพราะประสิทธิภาพของยาจะลดลง ไม่ควรทิ้งยาที่หมดอายุลงในชักโครก และควรเก็บให้ไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาคลอกซาซิลลินการใช้ยาคลอกซาซิลลิน อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้…continue reading →

โคลไตรมาโซล

โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) เป็นยาต้านเชื้อราที่ใช้รักษาการติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง ปาก และช่องคลอด รวมไปถึงรักษาโรคกลาก โรคน้ำกัดเท้า หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาโคลไตรมาโซล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลไตรมาโซลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอเมื่อใช้ยาโคลไตรมาโซล ชนิดยาอม ควรปล่อยให้ยาละลายในปากช้า ๆ โดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ควรเคี้ยวหรือกลืนยาทั้งเม็ดก่อนใช้ยาโคลไตรมาโซล ชนิดครีม โลชั่น หรือยาน้ำ ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการรักษาให้สะอาดและแห้ง จากนั้นค่อย ๆ ทายาลงเฉพาะบริเวณที่มีอาการให้ตัวยาซึมจนหมด และล้างมือให้สะอาดหลังจากทายาเสร็จแล้วใช้ยาแบบครีมหรือยาเหน็บช่องคลอดในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะตัวยาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากผู้ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาก โดยระหว่างนอนหลับผู้ป่วยอาจใส่ผ้าอนามัยเพื่อป้องกันยาซึมเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจลดประสิทธิภาพของยา และไม่ควรสวนล้างช่องคลอดโดยปราศจากคำแนะนำของแพทย์ควรใช้ยานี้ให้ครบตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด…continue reading →

คลอราซีเพท

คลอราซีเพท (Clorazepate) เป็นยากดประสาทและยากล่อมประสาท ออกฤทธิ์โดยช่วยลดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง นำมาใช้รักษาโรควิตกกังวล กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา และโรคลมชัก นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาคลอราซีเพทใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ แต่หากยาทำให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน ให้รับประทานพร้อมอาหารหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ในที่แห้ง ห่างจากแสงแดด และเก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot คำเตือนในการใช้ยาคลอราซีเพทแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นโรคต้อหิน โรคซึมเศร้า หรือมีความผิดปกติทางจิตอื่น ๆแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์หรือกำลังใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ทำให้ร่างกายทำงานช้าลงห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 9…continue reading →

โคลพิโดเกรล

โคลพิโดเกรล (Clopidogrel) คือ ยาต้านเกล็ดเลือดไม่ให้เกิดการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือด นำมาใช้ในการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และลดการเสียชีวิตในผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง หรือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิดจากการตีบตัวของหลอดเลือดแดง และยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามแพทย์เห็นสมควร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลพิโดเกรลยานี้ควรใช้ตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนด และอ่านคำแนะนำบนฉลากกำกับการใช้ยาทุกครั้งการรับประทานยาโคลพิโดเกรลปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการฟกช้ำหรือมีเลือดออกรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารหรือระหว่างมื้ออาหารก็ได้ควรรับประทานโคลพิโดเกรลอย่างสม่ำเสมอในเวลาใกล้เคียงกันในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดหากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทนห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นรับประทานด้วยห้ามหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือโรคหลอดเลือดในสมองได้หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ที่สั่งจ่ายยาควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น และเก็บให้พ้นมือเด็ก jumboslot คำเตือนการใช้ยาโคลพิโดเกรลผู้ที่อยู่ในภาวะใด ๆ ต่อไปนี้ ห้ามใช้ยานี้แพ้ยาหรือส่วนประกอบใด ๆ ในโคลพิโดเกรลมีปัญหาเกี่ยวกับการมีเลือดออก เช่น มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร มีเลือดออกในสมองกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างดาบิกาทราน (Dabigatran)ยาโคลพิโดเกรลอาจส่งผลต่อโรคบางชนิด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังป่วยเป็นโรค โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ในภาวะต่อไปนี้ผู้ที่ป่วยหรือเพิ่งป่วยเป็นโรคไขกระดูก โรคตับ โรคไต โรคกระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับเลือด เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ เลือดออกในสมอง รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่ทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงผู้ที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บหรือเข้ารับการผ่าตัดเมื่อไม่นาน รวมทั้งกระบวนการผ่าตัดทางทันตกรรม หรือกำลังจะต้องเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ…continue reading →

โคลนิดีน

โคลนิดีน (Clonidine) เป็นยาลดความดันโลหิต ออกฤทธิ์ช่วยลดระดับสารเคมีในเลือด ซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว ส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงและเลือดสามารถไหลผ่านได้ง่ายขึ้น ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ลดอาการผิวหนังแดงในวัยทอง ป้องกันอาการปวดไมเกรน ระงับอาการปวดรุนแรงจากมะเร็ง และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลนิดีนใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอสามารถใช้ยาโคลนิดีน พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยมักจะใช้เวลาเช้าและก่อนนอนห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยาโคลนิดีน ชนิดยาเม็ดที่ออกฤทธิ์นาน แต่ให้กลืนลงไปทั้งเม็ด หากมีปัญหาในการกลืนยาก็ควรไปปรึกษาแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาโคลนิดีน รูปแบบที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันหากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดระหว่างที่ใช้ยานี้ อาจต้องหยุดใช้ยาชั่วคราวห้ามหยุดใช้ยานี้อย่างกะทันหัน เพราะอาจก่อให้เกิดอาการถอนยา หากต้องการหยุดยาให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอหากป่วยพร้อมกับอาเจียน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะการเจ็บป่วยติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้ยาก และอาจนำไปสู่อาการถอนยา โดยเฉพาะในเด็กผู้ที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูงต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง ห้ามหยุดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการ เช่น ความดันโลหิตสูงในระดับอันตรายจนปวดศีรษะรุนแรง เลือดกำเดาไหล วิตกกังวล แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม คล้ายจะหมดสติ…continue reading →

โคลนาซีแพม

โคลนาซีแพม (Clonazepam) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ควบคุมอาการหรือรักษาโรคลมชักและช่วยบรรเทาความวิตกกังวล (Anxiety) นอกจากนั้น ยานี้อาจนำมาใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา Clonazepam มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาโคลนาซีแพมควรใช้ยาตามฉลากหรือตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักรยานี้รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหารเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษา ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันยานี้ควรใช้ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานกว่า 9 สัปดาห์ โดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนำ และหากจำเป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำไม่ควรหยุดใช้ยานี้ด้วยตนเองในทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการชัก หากต้องการหยุดยาควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานที่ใช้เครื่องจักร เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมอย่างรุนแรงได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยที่ทำกิจกรรมดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุได้ควรเก็บยาให้พ้นจากสายตาผู้อื่น และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นใช้ยานี้ร่วมด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติติดยาเสพติด เนื่องจากยานี้อาจทำให้เสพติดได้ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น…continue reading →