ไกวเฟนิซิน

ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) เป็นยาขับเสมหะที่ออกฤทธิ์โดยละลายเสมหะเหนียวข้นบริเวณทรวงอก คอ หรือทางเดินหายใจ ช่วยให้ไอเอาเสมหะออกมาได้ง่ายและหายใจได้สะดวกขึ้น นำมาใช้รักษาอาการไอที่เกิดจากโรคหวัด หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อ และภูมิแพ้ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาไกวเฟนิซิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไกวเฟนิซินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์กำหนด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอระหว่างที่ใช้ยานี้ควรดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยละลายเสมหะและช่วยให้คอชุ่มชื้นรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อป้องกันอาการท้องไส้ปั่นป่วนซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาก่อนรับประทานยาน้ำให้วัดปริมาณด้วยช้อนหรือถ้วยตวงยาโดยเฉพาะ หากไม่มีควรสอบถามเภสัชกรรับประทานยาชนิดเม็ดโดยกลืนทั้งเม็ด ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยา หากผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืนยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และความชื้นปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไกวเฟนิซินห้ามใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรต่าง ๆ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้และก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือส่งผลให้ยามีประสิทธิภาพลดลงแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีอาการไอเรื้อรังหรือไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีอาการไอพร้อมกับมีเสมหะมาก มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับและไต หรือเป็นโรคพอร์ฟิเรีย (Porphyria) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี และควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดกับเด็ก เพราะการใช้ยาผิดชนิดหรือผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวัง…continue reading →

กริซีโอฟูลวิน

กริซีโอฟูลวิน (Griseofulvin) เป็นยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานที่มีฤทธิ์ช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยมักใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยาชนิดครีมหรือโลชั่น ช่วยรักษาการติดเชื้อราตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง หนังศีรษะ เล็บ และใช้รักษาโรคกลาก แต่ไม่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ หรือไวรัสได้ สล็อตออนไลน์ การใช้ยากริซีโอฟูลวินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอก่อนรับประทานยาชนิดสารละลายให้เขย่าขวดทุกครั้ง และควรวัดปริมาณยาด้วยช้อนหรือถ้วยตวงสำหรับยาโดยเฉพาะหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรใช้ยานี้ให้ครบกำหนดตามที่แพทย์สั่ง โดยอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ก่อนที่อาการจะดีขึ้น ส่วนการติดเชื้อที่เล็บอาจใช้เวลานานหลายเดือนหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงแดด jumboslot คำเตือนในการใช้ยากริซีโอฟูลวินหลีกเลี่ยงการใช้ยากริซีโอฟูลวิน หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาเพนิซิลลิน รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นโรคตับ โรคพอร์ฟีเรีย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการขาดเอนไซม์ที่ใช้สร้างสารสำคัญในเลือด หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากกำลังใช้ยา วิตามิน อาหารเสริม…continue reading →

กลีเซอรอล

กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่นและช่วยดูดซับความชื้น นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง แก้ไอ บรรเทาอาการท้องผูก ช่วยลดความดันตาในผู้ป่วยต้อหิน ลดน้ำหนัก เพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย ป้องกันภาวะขาดน้ำของนักกีฬา ช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำจากอาการท้องเสียและอาเจียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจนำมาใช้ประโยชน์หรือใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยากลีเซอรอล มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยากลีเซอรอลใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามหยุดใช้ยาด้วยตนเอง ให้ใช้ยาในปริมาณและระยะเวลาตามที่แพทย์สั่งจนครบควรใช้ยาเวลาเดิมทุกวันหรือตามที่แพทย์สั่งการใช้ยากลีเซอรอล ชนิดยาเหน็บที่ใช้สอดเข้าทางทวารหนัก ให้นำแผ่นฟิล์มที่หุ้มยาเหน็บออกแล้วใช้น้ำสะอาดชโลมให้ยาเปียกก่อนใช้แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังใช้ยาเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส jumboslot คำเตือนในการใช้ยากลีเซอรอลแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีปัญหาสุขภาพชนิดใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ภาวะขาดน้ำ โรคไต และโรคหัวใจผู้ที่ตั้งครรภ์หรือต้องให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานี้แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือการรักษาทางทันต เครดิตฟรี ผลข้างเคียงจากการใช้ยากลีเซอรอลการใช้ยากลีเซอรอล อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น…continue reading →

ไกลพิไซด์)

ไกลพิไซด์ (Glipizide) คือ ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด ใช้ในการรักษาอาการผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดนี้ที่ 2 โดยกลไกในการทำงานคือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ตับอ่อนสามารถสร้างอินซูลินได้มากขึ้น ซึ่งยาชนิดนี้แพทย์จะต้องเป็นผู้สั่งใช้เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่ใช้รักษาเฉพาะโรค สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไกลพิไซด์ยาไกลพิไซด์ เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น โดยในการใช้ยาแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาปริมาณของยาเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษามากที่สุด ผู้ป่วยห้ามเพิ่มหรือลดปริมาณยาด้วยตัวเองเด็ดขาดในการรับประทานยาดังกล่าว ผู้ป่วยควรรับประทานยาก่อนรับประทานอาหาร 30 นาที แต่หากรับประทานยาแค่เพียงวันละ 1 ครั้ง ผู้ป่วยควรรับประทานยาก่อนอาหารเช้า 30 นาที และหากเป็นยาชนิดออกฤทธิ์เร็ว ห้ามหัก กัด หรือแบ่งยาโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาเสื่อมลงผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวควรสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะผู้ป่วยอาจเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำได้ จึงควรพกของหวานเช่น ลูกอม น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้งติดตัวไว้เสมอ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเพิ่มน้ำตาลหากเกิดอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยผู้ป่วยสามารถสังเกตได้ว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการ ปวดศีรษะ หิว เหงื่อออกมาก รู้สึกมึนงง หงุดหงิด เวียนศีรษะ หรือมีอาการตัวสั่น นั่นแปลว่าผู้ป่วยมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทว่าผู้ป่วยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วยเช่นกัน โดยสามารถสังเกตได้จากอาการ กระหายน้ำผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย หิว ปากแห้ง…continue reading →

ไกลเบนคลาไมด์

ไกลเบนคลาไมด์ (Glibenclamide) คือ ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) มีกลไกการออกฤทธิ์ด้วยการกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยยาไกลเบนคลาไมด์นำมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยาไกลเบนคลาไมด์มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงหลายประการ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไกลเบนคลาไมด์ก่อนการใช้ยาควรอ่านฉลากวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด และหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ โดยขนาดเริ่มต้นทั่วไป คือ 5 มิลลิกรัมต่อวัน รับประทานพร้อมอาหารหรือทันทีหลังอาหารมื้อแรกของวันควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้แนะนำผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสม ผู้ป่วยควรติดตามและใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างรอบคอบควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างรับประทานยานี้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาที่ต้องรับประทานในมื้อถัดไป ให้รับประทานยามื้อถัดไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าตรวจสอบภาชนะบรรจุให้ปิดสนิททุกครั้งหลังจากใช้ยา และควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นจากความร้อน แสงแดด และความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที jumboslot คำเตือนของการใช้ยาไกลเบนคลาไมด์ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากมีประวัติแพ้ยานี้หรือมีอาการแพ้ยาอื่น ๆ เนื่องจากยาเบนคลาไมด์อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ต่อผู้ใช้ได้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีหรือเคยมีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ…continue reading →

เจนตามัยซิน

เจนตามัยซิน (Gentamicin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มักใช้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรง ทั้งการติดเชื้อที่ดวงตา หู ผิวหนัง หรือทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น การใช้ยาอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของไตและการได้ยิน ดังนั้น ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วย รวมถึงประวัติทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเจนตามัยซินควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง เพราะอาจทำให้เชื้อดื้อยาชนิดยาหยอดตาควรเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งและเว้นระยะเวลาประมาณ 5 นาทีก่อนหยดยาหยดถัดไป หากเป็นชนิดขี้ผึ้งป้ายตาควรถือไว้ในมือสักพักเพื่อให้ขี้ผึ้งอ่อนตัวและง่ายต่อการใช้งาน จากนั้นป้ายยาที่บริเวณเปลือกตาล่าง หลับตาและกลอกตาไปมาประมาณ 1-2 นาที และเว้นระยะเวลาประมาณ 10 นาทีก่อนป้ายยาครั้งถัดไป รวมถึงไม่ควรสัมผัสที่ปากขวดยาหรือปลายหลอดยาเพราะยาอาจปกเปื้อนและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ควรล้างมือและผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง อาจใช้ผ้าพันแผลร่วมด้วยก็ได้ และหลังทายาเสร็จควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งควรดื่มน้ำมาก ๆ ในขณะใช้ยา เพื่อให้ตับทำงานได้ตามปกติควรเก็บยาฉีดไว้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ยาชนิดครีมหรือขี้ผึ้งควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส ยาหยอดหูและยาหยอดตาควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงโดยตรงหากลืมใช้ยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถใช้ได้ทันที แต่ถ้าใกล้กับกำหนดเวลาใช้ยารอบในถัดไป ให้ใช้ยาในเวลาตามรอบและขนาดตามปกติ…continue reading →

เจมไฟโบรซิล

เจมไฟโบรซิล (เGemfibrozil) เป็นยาที่ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อลดระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือด สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวใจในผู้ที่มีระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ไม่เคยผ่านการรักษารูปแบบอื่นมาก่อน รวมถึงใช้ลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในผู้ป่วยโรคตับอ่อนอักเสบ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเจมไฟโบรซิลการรับประทานยาลดไขมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษา แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก และระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารร่วมด้วยควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้นานกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่งหากลืมรับประทานยาตามกำหนด เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานยาทันที หากเป็นเวลาใกล้กับยาครั้งถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาและปริมาณปกติ ไม่ต้องเพิ่มยาเพื่อทดแทนมื้อที่ขาดไปในระหว่างการใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องตรวจเลือดเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบการทำงานของตับและไตควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน ความชื้น และไม่ให้ยาสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเจมไฟโบรซิลไม่ควรใช้ยาหากผู้ป่วยเป็นโรคตับหรือโรคไตชนิดรุนแรง โรคที่เกี่ยวกับถุงน้ำดี และผู้ที่อยู่ในระหว่างใช้ยารีพาไกลไนด์ (Repaglinide) หรือซิมวาสแตติน (Simvastatin)หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ผู้ที่แพ้ยาเจมไฟโบรซิล หรือแพ้ยาชนิดอื่น ๆผู้ที่อยู่ในระหว่างการใช้ยาโคลชิซิน (Colchicine) ยากลุ่มสแตติน เช่น อะทอร์วาสแตติน (Atorvastatin) ฟลูวาสแตติน (Fluvastatin) โลวาสแตติน (Lovastatin) พิทาวาสแตติน…continue reading →

เจมไซตาบีน

เจมไซตาบีน (Gemcitabine) เป็นยารักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ชะลอหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งภายในร่างกาย บางครั้งแพทย์อาจให้ใช้ยานี้ร่วมกับยารักษามะเร็งชนิดอื่นหรือใช้ในกรณีที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล และอาจนำมาใช้รักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาเจมไซตาบีนวิธีการใช้ยาเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้ควรมาพบแพทย์ให้ตรงตามนัดหมายทุกครั้งเพื่อฉีดยาเข้าสู่หลอดเลือดดำหากยาสัมผัสโดนผิวหนัง ควรล้างทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำอุ่นหากรู้สึกแสบร้อน เจ็บปวด หรือมีอาการบวมตรงจุดที่ฉีดยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทียานี้อาจส่งผ่านไปยังของเหลวภายในร่างกาย อย่างปัสสาวะ อุจจาระ หรือของเหลวจากการอาเจียนอย่างน้อย 2 วัน หลังใช้ยา ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวเหล่านี้จากตัวผู้ป่วย หากต้องทำความสะอาดหรือสัมผัสกับเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนควรใส่ถุงมือทุกครั้ง และล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังถอดถุงมือ jumboslot คำเตือนในการใช้ยาเจมไซตาบีนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยาอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้ยาหรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากผู้ป่วยมีประวัติทางการแพทย์ เช่น โรคไต โรคตับโดยเฉพาะตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง ได้รับการรักษาด้วยรังสีมาก่อน หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เป็นต้นแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้จนก่อให้เกิดผลข้างเคียง หรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงยาเจมไซตาบีนอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และส่งผลต่อการมีบุตรได้ จึงควรคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในระหว่างใช้ยานี้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์…continue reading →

กาบาเพนติน

กาบาเพนติน (Gabapentin) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก (Anticonvulsant) ที่ส่งผลต่อสารเคมีและระบบประสาทในสมองที่เป็นสาเหตุของอาการชัก และยังนำมาใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบในบางกรณี โดยกลไกในการออกฤทธิ์ของยาดังกล่าว คือ เมื่อยากาบาเพนตินเข้าสู่ร่างกาย ตัวยาจะเข้าไปจับกับตัวรับที่อยู่ในสารสื่อประสาท ทำให้อาการชักค่อย ๆ ทุเลาลง ทั้งนี้ ยากาบาเพนตินเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น สล็อตออนไลน์ การใช้ยากาบาเพนตินยากาบาเพนติน เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และในระหว่างการใช้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วย เนื่องจากยาดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง หรือก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการขาอยู่ไม่สุข หากเป็นคนที่ต้องทำงานในเวลากลางคืนควรบอกแพทย์ให้ชัดเจนก่อนใช้ยา เนื่องจากผลข้างเคียงของยาอาจทำให้มีอาการง่วงได้ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาลดกรดก่อนการรับประทานยากาบาเพนติน นอกจากนี้ หากผู้ป่วยใช้ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มรักษาอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือยากันชักชนิดอื่น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาด้วย เพราะยากาบาแพนตินอาจยิ่งเสริมให้อาการง่วงรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ผู้ป่วยที่วางแผนตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา สำหรับสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร การรับประทานยาชนิดนี้อาจทำให้ตัวยาเจือปนในน้ำนมและถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ จึงควรบอกแพทย์ให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ห้ามหยุดยาโดยพลการ แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะการหยุดยาจะทำให้อาการชักเพิ่มขึ้น และควรพกเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ระบุหมายเลขติดต่อฉุกเฉินเมื่ออาการกำเริบ ในกรณีที่อาการชักกำเริบ ผู้เข้าช่วยเหลือจะได้รับมืออย่างทันท่วงทีการใช้ยากาบาเพนติน สามารถส่งผลทำให้ตรวจพบระดับโปรตีนในปัสสาวะได้ ดังนั้นหากต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะควรแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการก่อน jumboslot คำเตือนเกี่ยวกับยากาบาเพนตินหลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดนี้หากมีประวัติการแพ้ยากาบาเพนตินการรับประทานยากาบาเพนติน…continue reading →

ฟูโรซีไมด์

ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) คือ ยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติช่วยขับของเหลวส่วนเกินในร่างกายออกมาทางปัสสาวะ และช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้ดูดซึมเกลือหรือโซเดียมมากจนเกินไป นอกจากนี้ ยาดังกล่าวยังใช้ลดอาการบวมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของภาวะหัวใจวาย โรคตับ โรคไต และโรคไตรั่ว (Nephrotic Syndrome) รวมถึงรักษาภาวะความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย ยาชนิดนี้เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก สล็อตออนไลน์ การใช้ยาฟูโรซีไมด์ยาฟูโรซีไมด์ เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ยาดังกล่าวใช้ในการขับปัสสาวะ เพื่อลดอาการบวมน้ำ และความดันโลหิตสูง ปริมาณการใช้จะขึ้นอยู่กับอาการของโรค ผู้ป่วยไม่สามารถเพิ่มหรือลดยาเองได้หากไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ เพราะการใช้ยาในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรฟูโรซีไมด์ รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร และอาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำได้ง่าย ดังนั้นหากไม่ต้องการใช้ฤทธิ์ของยารบกวนการนอนหลับ ควรรับประทานยาก่อนเวลา 18.00 น. หากลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาในการใช้ยานี้ควรทำตามคำแนะนำแพทย์ และอาจต้องใช้อาหารเสริมโพแทสเซียม และควรรับประทานอาหารที่มีเกลือและโพแทสเซียมให้เพียงพอ นอกจากนี้ ในขณะใช้ยาผู้ป่วยจะเป็นจำต้องได้รับการตรวจเลือดเป็นระยะ เพื่อติดตามอาการสำหรับสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานยาฟูโรซีไมด์ เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ ส่วนในสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร แม้จะไม่มีผลวิจัยได้ยืนยันว่ายาดังกล่าวส่งผลต่อทารกที่ได้รับน้ำนม แต่ยาดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของน้ำนมได้ ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้ยา ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในจากการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยชั่งน้ำหนักและตัดสินใจถึงผลที่จะได้รับหากใช้ยานี้ jumboslot คำเตือนในการใช้ยาฟูโรซีไมด์ผู้ที่มีอาการแพ้ยาฟูโรซีไมด์ ไม่ควรใช้ยานี้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะ…continue reading →