ไอเวอร์เมคติน

ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) เป็นยาฆ่าพยาธิ ซึ่งใช้รักษาโรคที่มีสาเหตุจากพยาธิตัวกลม เช่น โรคพยาธิไส้เดือน โรคพยาธิตัวจี๊ด และโรคจากปรสิตบางชนิด เช่น โรคหิด หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอเวอร์เมคตินใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ และผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยาตามเหมาะสม หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอควรรับประทานยาในขณะท้องว่าง และดื่มน้ำเปล่าตาม โดยควรดื่มน้ำให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น ความร้อน และห่างจากสายตาเด็กหรือสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไอเวอร์เมคตินแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆควรปรึกษาแพทย์หากใช้ยานี้พร้อมกับยาวาร์ฟาริน เพราะอาจจำเป็นต้องตรวจเลือดอยู่เสมอระหว่างที่ใช้ยานี้…continue reading →

ไอทราโคนาโซล

ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อรา ยับยั้งการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์และการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เล็บมือ เล็บเท้า ปอด ในช่องปาก ลำคอ หรือหลอดอาหาร เป็นต้น ยาไอทราโคนาโซล มีข้อควรระวังในการใช้ร่วมกับยาและผลิตภัณฑ์สุมนไพรหลายชนิด ควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด หรือปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอทราโคนาโซลควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหรือการขับรถขณะใช้ยาไอทราโคนาโซล เพราะอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือมีปัญหากับการมองเห็น เช่น ภาพไม่ชัดหรือภาพซ้อนควรรับประทานยาในปริมาณที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่งครัดควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความร้อน ความชื้น และไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรงควรกินทั้งแคปซูลหรือเม็ด ไม่ควรเปิด เคี้ยวหรือบดยาการกินยาเวลาเดิมทุกวันช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นควรกินยาตามแพทย์สั่งให้ครบ เพื่อรักษาการติดเชื้อให้หายขาดและป้องกันการเป็นซ้ำหากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่รู้ตัว แต่หากใกล้จะถึงเวลากินยาครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามยาที่ลืมกินนั้นไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาที่จะกินในครั้งต่อไป jumboslot คำเตือนการใช้ยาไอทราโคนาโซลบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงประวัติการใช้ยาและประวัติทางการแพทย์แพ้ยาไอทราโคนาโซล หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตัวยาตั้งครรภ์ มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์หรือต้องให้นมบุตรมีอาการไตวายหรือมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับไตเป็นโรคตับ โรคปอดหรือโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคหัวใจ รวมไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติอัตราการเต้นของหัวใจไม่ปกติติดเชื้อ HIV ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง…continue reading →

ไอโซไนอาซิด

ไอโซไนอาซิด (Isoniazid) เป็นยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย นำมาใช้ป้องกันและรักษาวัณโรค โดยอาจใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรคชนิดอื่นด้วย นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอโซไนอาซิดใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับประทานยาในขณะที่ท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมง หลังอาหารใช้ยาไอโซไนอาซิดให้ครบตามปริมาณที่แพทย์สั่ง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากขาดยาอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือเกิดเชื้อดื้อยาระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานวิตามิน บี 6 เสริมตามที่แพทย์สั่งระหว่างที่ใช้ยานี้ผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจการทำงานของตับเป็นประจำห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความชื้น ความร้อน แสงแดด และปิดฝาขวดยาให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไอโซไนอาซิดแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงการแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆหลีกเลี่ยงการใช้ยาไอโซไนอาซิดหากกำลังป่วยเป็นโรคตับ มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้อย่างรุนแรง เคยเป็นโรคตับอักเสบหรือตับผิดปกติจากการใช้ยานี้…continue reading →

ไอโซฟลูเรน

ไอโซฟลูเรน (Isoflurane ) เป็นยาที่ใช้เพื่อให้ผู้ป่วยหมดสติในช่วงก่อนและระหว่างการผ่าตัด ยาสลบชนิดนี้อาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงอย่าง Malignant Hyperthermia ซึ่งเป็นภาวะไข้สูงที่เกิดจากร่างกายตอบสนองต่อยาสลบมากกว่าปกติ หากบุคคลในครอบครัวมีประวัติของโรคนี้ ควรแจ้งแพทย์ก่อนการรักษาหรือการผ่าตัดใด ๆ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอโซฟลูเรนยาไอโซฟูเรนมีลักษณะการใช้ ดังนี้วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ให้ยานี้เท่านั้นยาชนิดนี้มีลักษณะเป็นของเหลว ซึ่งแพทย์จะให้ผู้ป่วยสูดดมยาจากเครื่องระเหยยาดมสลบก่อนใช้ยานี้แพทย์อาจให้ยากลุ่มไอโซฟลูเรน เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มสูงและความผิดปกติในการผลิตสารคัดหลั่งภายในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรับยาสลบแพทย์อาจให้ยากลุ่ม Barbiturate แบบออกฤทธิ์สั้นเพื่อป้องกันอาการไอ การกลั้นหายใจ และอาการจากกล่องเสียงเกิดการหดเกร็ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างสูดดมยานี้แพทย์อาจให้ยาคลายกล้ามเนื้อระหว่างการใช้ยาไอโซฟลูเรนเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งภายหลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากผลข้างเคียงของยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ อาจมียาบางชนิดที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงหรือลดทอนประสิทธิภาพของยา Isoflurane โดยเฉพาะยาต่อไปนี้ไนตรัสออกไซด์อาจลดประสิทธิภาพยาลง แต่คนไข้บางรายอาจจำเป็นต้องใช้ไนตรัสออกไซด์ร่วมด้วย โดยวิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้กำหนดยากระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกอาจเพิ่มความเสี่ยงให้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะยาเสพติดชนิดต่าง ๆ อาจทำให้เกิดภาวะระบบทางเดินหายใจแปรปรวน jumboslot คำเตือนในการใช้ยา Isofluraneควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงของยานี้ก่อนเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากตัวยามีข้อจำกัดและข้อควรรรู้ในการใช้ ดังนี้แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้และผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ก่อนรับการรักษาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรักษา หากตนเองหรือคนในครอบครัวมีประวัติการรักษาหรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ Malignant Hyperthermia ที่เป็นภาวะตอบต่อสนองต่อยาสลบมากกว่าปกติ และโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อยาไอโซฟลูเรนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต…continue reading →

ไอซาวูโคนาโซเนียม ซัลเฟต

ไอซาวูโคนาโซเนียม ซัลเฟต (Isavuconazonium Sulfate) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อราแอสเปอร์ จิลลัส (Aspergillus) โรคติดเชื้อรามิวคอร์ไมโคซิส (Mucormycosis) และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งอาการติดเชื้อดังกล่าวพบได้มากในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคปอด สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอซาวูโคนาโซเนียม ซัลเฟตวิธีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีดังนี้ใช้ยาตามฉลากและคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยามากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีที่เป็นยาฉีด แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้แก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ห้ามฉีดยาเองหากไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการใช้เข็มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยา ยกเว้นเป็นคำสั่งจากแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีไม่ควรเคี้ยว บด ละลาย เปิดแคปซูลก่อนการใช้ยา หรือรับประทานยาตามวิธีที่แพทย์แนะนำรับประทานยาพร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ควรใช้ยาในช่วงเวลาที่ห่างเท่า ๆ กัน เพื่อให้ปริมาณยาในร่างกายคงที่ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนครบตามคำสั่งแพทย์ ห้ามหยุดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากความชื้นและความร้อนห้ามแกะยาออกจากบรรจุภัณฑ์เดิมจนกว่าจะมีการใช้ยา และรับประทานยาทันทีหลังจากแกะออกจากบรรจุภัณฑ์หากลืมรับประทานยา ให้ผู้ป่วยรับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้เวลาที่ต้องรับประทานครั้งถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามปกติ ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเพื่อทดแทนกรณีที่ผู้ป่วยลืมฉีดยาให้ติดต่อขอคำปรึกษาจากแพทย์หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์กำหนด ควรรีบพบแพทย์ทันทีและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงชนิดยาที่ใช้ ปริมาณ และช่วงเวลาที่คาดว่ามีการใช้ยาเกินขนาดห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่นทิ้งยาเมื่อไม่ใช้ยาแล้วหรือยาหมดอายุ…continue reading →

อินโดเมทาซิน

อินโดเมทาซิน (Indomethacin) คือ ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs ซึ่งออกฤทธิ์โดยการลดฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุของการอักเสบและอาการเจ็บปวดในร่างกาย ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคข้อเสื่อมระดับปานกลางจนถึงรุนแรง ลดอาการปวด บวม และข้อฝืดที่มีสาเหตุจากข้ออักเสบและเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ และอาจนำไปใช้ลดอาการปวดจากภาวะอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ เช่น ลดการอักเสบจากการผ่าตัดดวงตา บรรเทาอาการปวดประจำเดือน เป็นต้นยาอินโดเมทาซิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอินโดเมทาซินควรใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยในการใช้ยาควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเสมอไม่ควรบด หัก เคี้ยว หรือแกะยาชนิดแคปซูลออกมา ควรรับประทานด้วยการกลืนยาทั้งเม็ดสำหรับยาเหน็บ หากพบว่ายาอ่อนตัวเกินไปจนเหน็บยาไม่ได้ ให้นำไปแช่ในน้ำเย็นหรือแช่ตู้เย็นเป็นเวลาประมาณ 30 นาที แล้วจึงแกะห่อยาออกและให้ยาสัมผัสน้ำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น จากนั้นให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายและงอเข่าขวาแล้วนำยาเหน็บสอดเข้าทางทวารหนัก เมื่อเหน็บยาเรียบร้อยแล้วให้ผู้ป่วยนอนพักสักครู่ และควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวลำไส้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายดูดซึมยาได้อย่างเต็มที่ในกรณีที่ใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แพทย์อาจจำเป็นต้องตรวจร่างกายหรือตรวจเลือดเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยไม่ได้รับอันตรายจากการใช้ยานี้หากอาการป่วยกลับแย่ลงหลังใช้ยา ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป…continue reading →

อินดินาเวียร์

อินดินาเวียร์(Indinavir) เป็นยาต้านไวรัสกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส (Protease Inhibitors) ที่ช่วยลดจำนวนเชื้อเอชไอวี ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยทำงานได้ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอชไอวีอย่างการติดเชื้ออื่น ๆ หรือมะเร็งยา Indinavir มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาอินดินาเวียร์ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอห้ามเริ่มใช้ยา หยุดใช้ยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ใช้ยาอินดินาเวียร์ ในขณะท้องว่างพร้อมกับดื่มน้ำเปล่าก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง โดยอาจรับประทานยาพร้อมกับน้ำผลไม้ นมขาดมันเนย กาแฟ ชา หรืออาหารว่างได้กรณีที่ต้องใช้ยานี้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ ให้รับประทานยาพร้อมอาหารระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรดื่มน้ำเปล่าให้มาก นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำน้อยห้ามใช้ยาไดดาโนซีนภายในเวลา 1 ชั่วโมงที่ใช้ยา Indinavirใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามไม่ลืมใช้ยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม และใช้ยาในเวลาเดิมทุกวันห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่นแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง jumboslot…continue reading →

ไอแบนโดรเนท โซเดียม

ไอแบนโดรเนท โซเดียม (Ibandronate Sodium) หรือ Ibandronate (ไอแบนโดรเนท) เป็นยาที่ใช้รักษาหรือป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนหรือผู้ที่รับประทานยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเซลล์สลายกระดูก ลดการละลายและการเสื่อมสลายของกระดูก บางกรณีอาจนำมาใช้รักษาภาวะสุขภาพอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไอแบนโดรเนท โซเดียมวิธีการใช้ยาไอแบนโดรเนท โซเดียมอย่างปลอดภัย มีดังนี้ผู้ที่ใช้ยาฉีด จะต้องให้แพทย์ พยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฉีดให้เท่านั้นยาชนิดรับประทานยาควรปฏิบัติตามตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรรับประทานปริมาณที่มากหรือหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์กำหนด หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรรับประทานยาพร้อมน้ำเปล่าเท่านั้น ห้ามรับประทานยาพร้อมน้ำแร่ น้ำวิตามิน ชา กาแฟ นม อาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆควรรับประทานยาในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนรับประทานยาชนิดอื่นอย่างน้อย 60 นาทีผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเพียงพอผู้ป่วยควรตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากอยู่เสมอ หากเจ็บบริเวณขากรรไกรล่างควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากในตอนเช้าผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้ข้ามการรับประทานยาของวันนั้นและรับประทานยาในเช้าของวันต่อมาโดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเพื่อทดแทน ในกรณีที่รับประทานเดือนละ 1 ครั้ง ให้กลับมารับประทานยาตามตารางเดิมในวันที่กำหนด หากกำหนดรับประทานยาครั้งถัดไปคือภายในเวลาที่น้อยกว่า 7 วัน ให้รอจนถึงรอบที่ต้องรับประทานครั้งถัดไปโดยไม่ต้องรับประทานยา ห้ามรับประทานยา 2 ครั้งภายในสัปดาห์เดียวกันในกรณีที่ผู้ป่วยลืมเข้ารับการฉีดยา ให้นัดแพทย์ทันทีห้ามหยุดยาด้วยตนเองหากมีการใช้ยาเกินขนาด…continue reading →

ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์

ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine Butylbromide) เป็นยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของตัวรับมัสคารินิก (Muscarinic Receptors) คลายกล้ามเนื้อเรียบบางส่วนในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ ใช้รักษาอาการปวดเกร็งบริเวณช่องท้อง กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ และบรรเทาอาการปวดบีบในท้องที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ และโรคลำไส้แปรปรวน สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ควรศึกษาข้อมูลยา คำแนะนำในการใช้ยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวยาใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่นใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น กินยาเมื่อเกิดอาการ และหยุดใช้ยาเมื่ออาการทุเลาลง แต่ควรไปปรึกษาแพทย์ หากใช้ยานาน 2 สัปดาห์ แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหากเป็นยารับประทานชนิดเม็ด ควรกินยาพร้อมกับน้ำดื่มทุกครั้ง โดยสามารถกินยาได้ทั้งก่อนหรือหลังมื้ออาหารหากลืมกินยา ห้ามเพิ่มปริมาณยาครั้งต่อไปเพื่อทดแทนโดยเด็ดขาดควรเก็บยาในที่เย็น แห้ง ที่อุณหภูมิประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างจากแสงแดดและความร้อนหากอาการแย่ลง หรือปรากฏอาการใหม่ขึ้นระหว่างใช้ยา ควรไปปรึกษาแพทย์หากกินยาเกินขนาดควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะผู้ป่วยอาจมีอาการ เช่น ปากแห้ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก หรือชัก jumboslot คำเตือนในการใช้ยาไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ผู้ที่แพ้ยาไฮออสซีน…continue reading →

ไฮดรอกไซซีน

ไฮดรอกไซซีน (Hydroxyzine) เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ มีคุณสมบัติลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายหลั่งสารแอนติฮีสตามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อสัมผัสกับสารที่แพ้ ก่อให้เกิดอาการคัน และผื่นลมพิษที่ผิวหนัง โดยยานี้จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยาชนิดนี้ยังนำมาใช้เป็นยาระงับประสาท เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล และความเครียด มักใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ ที่ให้ในระหว่างการผ่าตัด หรือหลังจากให้ยาสลบอีกด้วย สล็อตออนไลน์ การใช้ยาไฮดรอกไซซีนยา ไฮดรอกไซซีน เป็นยาที่ควรใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์ และใช้ตามเอกสารประกอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดปริมาณการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ป่วยไม่ลดหรือเพิ่มยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการที่เป็นอันตราย เช่น ง่วงเหงาหาวนอนอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อ หรือเกิดอาการชักได้ยานี้เป็นยาที่ใช้ในระยะสั้นเท่านั้น ผู้ป่วยไม่ควรใช้ยาดังกล่าวติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน เนื่องจากอาจส่งให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ แต่หากใช้ยาไฮดรอกไซซีน แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือรุนแรงกว่าเดิมควรปรึกษาแพทย์ทันที ทั้งนี้การใช้ยาชนิดอื่น ๆ อาจส่งผลต่อยาไฮดรอกไซซีน ได้ เช่น ยานอนหลับ ยาระงับปวดชนิดเสพติด (Narcotic Drug) ยาคลายกล้ามเนื้อ และยารักษาภาวะวิตกกังวล โรคซึมเศร้า…continue reading →